Filmpedagogik
Ur Sameblod
Bild: Ur Sameblod. Distribution: Nordisk Film

Frågeställning: Vem har makt?

Byt sida

steg1lv  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

Sameblod, Amanda Kernell (2016)


Inför filmvisningen

Introduktion:
Filmen Sameblod är den första svenska filmen på sydsamiska. Regissören heter Amanda Kernell. Filmen har rönt stor framgång på festivaler runt om i världen och detta har sannolikt bidragit till ett ökat intresse för samisk kultur och historia. Filmen handlar om Elle-Marja som tänker tillbaka på sitt liv, hur hon behandlats av det kringliggande samhället och hur hon som ung kvinna kämpade för att ändra sina livsförutsättningar.

Motivation: Filmen kan bidra till vår förståelse av samernas svåra kamp för sina rättigheter som grupp samtidigt som den, genom att den skildrar en ung kvinnas individuella kamp, ger ingångar till att diskutera makt på flera nivåer. Genom frågan "Vem har makt?" öppnar filmen för diskussioner om nationella minoriteters ställning och den enskilda individens kamp för att få leva sitt liv utifrån lika rättigheter oavsett bakgrund. Kunskap om nationella minoriteter i Sverige ingår i skolans läromål.

Instruktion: När vi ser följande två klipp från filmen lägg märke till vad som skulle kunna vara samiska kulturyttringar. Tänk på hur dessa framställs i berättelsen, hur de gestaltas i ljud och bild. Notera också hur karaktärerna visas i bild och hur de placeras in i miljön eller rummet. Om så önskas kan klippen ses igen en bit in i diskussionen.

Skriv ut