Filmpedagogik
Ur Sameblod
Bild: Ur Sameblod. Distribution: Nordisk Film

Exempel 1: Steg 1

steg1lv  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

Frågeställningen

Frågeställningen är framtaget utifrån tre delar: frågeordet vem för perspektiv, ett begrepp som a) kan härledas till diskrimineringsgrunderna och demokrati, jämställdhet och rättvisa b) kan kopplas och urskiljas i filmklippet.

  • Vem har makt?
Skriv ut