Filmpedagogik
Ur Sameblod
Bild: Ur Sameblod. Distribution: Nordisk Film

Exempel 1: Steg 2

steg1lv  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

Steg 2: Definiera begrepp

Vad är makt? Finns det olika typer av makt? Innebär makt alltid att en alltid har makt över någon annan? Måste man vara medveten om att man har makt för att kunna sägas ha makt? Kan makt förändra sig över tid? Vad betyder makt och hur skulle en definition av begreppet makt kunna formuleras?

Skriv ut