Filmpedagogik
Ur Sameblod
Bild: Ur Sameblod. Distribution: Nordisk Film

Exempel 1: Steg 4

steg1lv  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

Nu när klassen fördjupat sig i hur-frågorna följer frågor om varför filmscenerna är gestaltade på detta sätt och vad det får för betydelse? På vilket sätt bidrar formen till berättelsen och tolkningen av den? Visa gärna klippen igen.

Klipp 1

 • Varför framställs systrarnas miljö som den gör?
 • Varför visas systrarna som de gör? I bildutsnitt, vinkel och klippning?
 • Varför låter det som det gör när de ror över sjön?
 • Varför jojkar Elle-Marja?
 • Varför reagerar Njenna som hon gör på Elle-Marjas jojk?

Klipp 2

 • Varför har rummet och människorna i Uppsala framställts på det här sättet?
 • Varför har scenen klippts på det här sättet? Vad gör det för upplevelsen? Hur sker förmedling av känslor?
 • Varför ber ungdomarna Elle-Marja att jojka? Hur upplever ni scenen?

Jämför scenerna med varandra och försök svara på:

 • Varför låter jojken på ett sätt när systrarna befinner sig i sin miljö och på ett annat sätt när Elle-Marja uppmanas sjunga på middagsbjudningen i Uppsala?
 • Varför blir omkringliggande ljud såsom ljud från vatten, jazzmusik och ljud från något som flyttas på middagsbordet väsentliga för upplevelsen av jojken?
 • Reflektera över hur samiska kulturyttringar skildras i filmen. Lyfter formen fram eller främmandegör dessa? På vilket sätt? Varför har de skildrats på det här sättet?
 • Varför är reaktionsbilderna viktiga för de samiska uttrycken?
Skriv ut