Filmpedagogik
Ur Fucking Åmål
Bild: Ur Fucking Åmål Distribution: Memfis Film

Exempel 3: Steg 5

steg1lv  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

När frågorna av varför-karaktär diskuterats och samtliga steg i modellen tagits har eleverna tillräckligt med underlag för att diskutera vem-frågan utifrån själva filmen. Huvudbegreppet är definierat. Utifrån tydlig avgränsning genom val av film och formfrågor har eleverna fördjupat sig i hur något berättas och varför det är så.

Med detta som gemensamt underlag har de talat om begrepp som kärlek utifrån filmen. I det läget kan läraren gå vidare till begrepp som jämställdhet, rättvisa och demokrati och initiera diskussioner om vem-frågan utifrån ett samhällsperspektiv. Vad innebär jämställdhet, vad innebär rättvisa, vad innebär demokrati utifrån den fråga som diskuterats? Vem får älska vem?

Skriv ut