Filmpedagogik
Från Fucking Åmål
Bild: Ur Fucking Åmål Distribution: Memfis Film

Exempel 3: Steg 1

steg1lv-ljus  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

Frågeställningen

Frågeställningen är framtagen i tre delar: frågeordet vem för perspektiv, ett begrepp som:
a) kan härledas till diskrimineringsgrunderna och demokrati, jämställdhet och rättvisa
b) kan kopplas och urskiljas i det audiovisuella materialet.

  • Vem får älska vem?
Skriv ut