Filmpedagogik
Ur Min lilla syster
Bild: Scanbox

Frågeställning: Vem har ansvar?

Byt sida

steg1lv  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

Min lilla syster, Sanna Lenken (2015)

 

Inför filmvisningen

Introduktion: Filmen Min lilla syster handlar om Stella. Hon är lillasyster till Katja som är bra på det mesta, utom att känna och förstå att hon pressar sig själv för hårt och håller på att dras ned i ett svart hål av överkrav. Stella ser att Katja mår dåligt, men det verkar det inte som vuxenvärlden gör.

Filmen innehåller scener som kan upplevas skrämmande, som handlar om ätstörning och hjälplöshet och ångest kopplat till detta. I ett av klippen som visas utövar storasystern press och hot mot lillasystern men de klipp vi använder innehåller till exempel inte den scen där föräldrarna desperat försöker få i dottern mat. En scen som av vissa kan uppfattas som skrämmande.

Motivation: Min lilla syster skildrar en vanlig familj där barnen går i skolan och har aktiviteter. De lever som familjer gör mest. Men hur är det när någon mår allt sämre? Vems ansvar är det? Är det skolans, föräldrarnas, omgivningens, samhällets, vännernas, syskonens eller det egna? Genom att se en film om en lillasyster som ser sin syster må dåligt lyfts frågor om ansvar så som det behandlas i filmen med möjlighet att senare kunna koppla till större sammanhang genom frågor om ansvar ur ett samhällsperspektiv. I skolans uppdrag att förmedla och gestalta skolans värdegrund är ansvar ett begrepp som är viktigt att föra fördjupade samtal kring, liksom gränsdragningar för ansvarsfördelning.

Instruktion: När vi ser följande två klipp från filmen lägg märke till från vems perspektiv berättelsen är berättad. Ser man alltid den som pratar i bild? Känns det som att familjen lyssnar på varandra? Som att de förstår varandra? Har de vuxna som finns utanför Stellas familj insyn i deras värld? Hur skildras ansvarsfördelning i berättelsens gestaltning?

Skriv ut