Filmpedagogik
Ur Min lilla syster
Bild: Ur Min lilla syster. Distribution: Scanbox

Exempel 2: Steg 4

steg1lv  steg2lv  steg3lv  steg4lv  steg5lv

Filmisk gestaltning – varför ansvar är ett samspel och en balansakt

Nu när klassen fördjupat sig i hur-frågorna följer frågor om varför filmscenerna är gestaltade på detta sätt och på vilket sätt formen bidrar till berättelsen. Gå tillbaka till hur-frågorna och ersätt hur med varför. Visa gärna klippen igen.

 • Varför syns mest Stella och Katja i bild på restaurangen? Varför är föräldrarna mest utanför bild?
 • Varför ser det ut som att Katja är större än Stella på restaurangens toalett?
 • Varför ser det ut som att Stella inte lyssnar i klassrummet?
 • Varför låter ljudet som det gör?
 • Varför är föräldrarna placerade som de är i scenen i bilen?
 • Varför är Stella och Katja placerade på samma höjd framför fönstret i sjuksalen?
 • Varför säger Stella nej till att komma på besök nästa dag?

Jämför scenerna med varandra och försök svara på:

 • Varför är systrarna filmade så att de står på olika höjd utanför toaletten? Varför är de sedan filmade på samma höjd på sjukhuset?
 • Varför låter ljudet som det kommer utanför bild vid flera tillfällen? På restaurangen när föräldrarna pratar på? I klassrummet när läraren pratar om vad Stella har gjort för fel (istället för vad Stella gjort för rätt)?
 • Varför cyklar Stella iväg med sina kompisar medan hennes syster är kvar på sjukhuset?
 • Varför kan sättet som Stella och hennes omgivning visas i bild kopplas till ansvar? Hur förändras detta genom filmen/klippen?
Skriv ut