Filmpedagogik
Ur Min lilla syster
Bild: Ur Min lilla syster. Distribution: Scanbox

Exempel 2: Steg 1

steg1lv  steg2lv    steg4lv  steg5lv

Frågeställningen

Frågeställning är framtagen i tre delar: frågeordet vem för perspektiv, ett begrepp som a) kan härledas till diskrimineringsgrunderna och demokrati, jämställdhet och rättvisa b) kan kopplas och urskiljas i filmklippet.

  • Vem har ansvar?

 

Skriv ut