Filmpedagogik
Bild från skolbiofilm med truligt barn

Distribution för skolbio och klassrummet

De bolag som äger visningsrättigheter till film och som möjliggör visningar på biograf, dvd, streaming och alla andra kanaler kallas distributörer.

Det finns i dag cirka 15 aktiva distributionsbolag för film på biograf. För att visa film på en skola behövs institutionella rättigheter och då har vanligtvis dessa biodistributörer överlåtit rättigheterna till något av de bolag som arbetar med institutionella rättigheter, såsom Filmcentrum eller Swedish Film. Filmerna kan också finnas tillgängliga via en mediecentral. På UR:s webbplats hittar ni en förteckning över dessa.
Om du vill boka film för att visa på biograf kontaktar du följande bolag. Du hittar ursprunglig distributör för respektive film genom att söka på titel genom Svensk Filmdatabas.

Skriv ut