Filmpedagogik
Bild från skolbiofilm med nyfiket barn

Filminstitutet och skolbio

Svenska filminstitutet stöttar skolbioverksamhet genom att kontinuerligt ta fram filmhandledningar och annat pedagogiskt material. Filminstitutet kan också stödja genom repertoartips och liknande men varje skola eller kommun ordnar själva sina visningar.

Stöd till skolbio

Filminstitutet fördelar också ett ekonomiskt stöd för start av skolbio eller annan filmpedagogisk verksamhet. Det filmkulturella stödet kan sökas av kommun eller annan kommunal verksamhet och fördelas två gånger per år.

Filmhandledningar

Filminstitutets filmhandledningar är till för att vägleda dig som lärare i samband med att du ser en film tillsammans med dina elever. Filmhandledningen beskriver filmens handling, placerar in filmen och dess teman i en vidare kontext, ger uppslag till övningar och/eller samtal att föra i klassrummet efter en visning samt ger tips på ytterligare fördjupning. Författare till våra filmhandledningar är skribenter med stor filmkännedom och, ofta, specialkunskaper inom det ämne som filmen behandlar. Svenska filminstitutet publicerar årligen ett 20-tal filmhandledningar.

Skriv ut