Filmpedagogik
Bild från skolbiofilm med sorgset barn

Skolbio och läroplanen

Enligt skolans värdegrund ska skolan värna förståelse och medmänsklighet genom att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Filmen brukar ibland omnämnas som en empatimaskin. Inget kan som filmupplevelsen bidra till denna förmåga till inlevelse.

Enligt skolans uppdrag ska eleverna också få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Filmen och läroplanen är också en stående rubrik i Filminstitutets filmhandledningar och där visar vi på hur just den film ni väljer att se relaterar till skolans styrdokument, både de övergripande målen och kursmålen.

Skriv ut