Filmpedagogik
En flicka tittar på film
Bild: Caroline Eriksson

Filmverksamheter i hela landet

Det finns 19 regionala filmverksamheter i Sverige och över hela landet pågår lokala filmpedagogiska projekt och verksamheter.

Blå kamera: regionala filmverksamheter
Lila kamera: skolbioverksamhet
Grön kamera: film inom kulturskolan
Orange kamera: filmpedagogiska projekt
Brun kamera: filmpedagogik på filmfestivaler

De regionala filmverksamheterna
De regionala filmverksamheter samlas också i föreningen Filmregionerna, en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet.

Filmpedagogik
Alla regionala filmverksamheter arbetar för att öka möjligheten för barn och unga att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Inom skolans område kan det handla om att ta initiativ till skolbiovisningar och att erbjuda kompetensutveckling för lärare. När det gäller fritid kan det röra sig om till exempel att arrangera regionala uttagningar till Novemberfestivalen, nationell arena för unga filmare. Det pedagogiska arbetet sker i nära samverkan med kommunerna i regionen och med Filminstitutet.

Visning
Regionala filmverksamheter främjar också spridning och visning av film. Det kan handla om att väcka ett kommunalt engagemang för biografen, eller om att arrangera egna visningsturnéer.

Talangutveckling
De regionala filmverksamheterna ger stöd till växthusprojekt som riktar sig till unga filmare. De regionala filmkonsulenterna coachar också filmare och lånar ut teknisk utrustning.

Regionala produktionscentrum
Det finns också fyra regionala produktionscentrum - Filmpool Nord, Film i Skåne, Film i Väst och Filmpool Stockholm-Mälardalen. Produktionscentrumen agerar som samproducenter med krav på rättigheter i de filmer de går in i. Det kräver också att hela eller delar av filmproduktionen ska ske i den egna regionen och att lokala företag och filmarbetare ska engageras.

Skolbio
Skolbio är en nyckelverksamhet och innebär att barn och ungdomar ser film på den lokala biografen under skoltid. Den gemensamma filmupplevelsen ger en utgångspunkt för samtal kring olika livsfrågor, men också kring filmens språk och uttrycksmedel. Svenska Filminstitutet tar kontinuerligt fram metodmaterial till aktuella filmer i form av bland annat filmhandledningar. Skolbio arrangeras lokalt av varje enskild skola, biograf eller kommun, inte av Filminstitutet. Om du undrar om det finns någon kontaktperson för skolbioverksamheten i din kommun kontakta: anna.hakansson@filminstitutet.se

Filmdistribution
Läs mer om filmbokning under Om att boka skolbio.

Skriv ut