Filmpedagogik
Scener ur Fakta om Förintelsen film

Fakta om Förintelsen

En dvd-film av Rex Bloomstein och Robert Wistrich som i tio korta avsnitt ger en bakgrund till Förintelsen. Filmen vänder sig till elever från årskurs 7. Filmen kan ses som en helhet eller uppdelad i avsnitt. Med dvd:n följer ett texthäfte med filmens berättartext.

Under andra världskriget blev omkring elva miljoner människor systematiskt mördade av nazistregimen i Tyskland. Den största andelen av offren var judar. Drygt en miljon judiska barn dödades tillsammans med närmare fem miljoner judiska män och kvinnor. Händelsen är känd som Förintelsen. I filmen Fakta om Förintelsen ställs frågan: Hur kunde det ske? Filmen består av tio korta avsnitt som ger bakgrund till händelsen och belyser olika delar av Förintelsen. Filmen redogör för nazisternas strävan att identifiera Europas judar, frånta dem deras mänskliga rättigheter, samla dem i getton och koncentrationsläger från vilka de senare deporterades till förintelseläger i Polen. Filmen tar upp den antisemitiska propagandan och situationen i Europa under mellankrigstiden. Avslutningsvis skildras fredsslutet och befrielsen av koncentrationslägren och förintelselägren. Filmen ”Fakta om Förintelsen” vänder sig till elever från årskurs 7 och är avsedd att ge en introduktion till studier kring Förintelsen. Filmen kan ses som en helhet eller uppdelad i avsnitt.

Prolog (1:53)
Judarnas historia (3:57)
Hitler och antisemitismen (3:08)
Tyskland under mellankrigstiden (4:54)
Nazisterna kommer till makten (4:27)
Nürnberglagarna (5:31)
Kristallnatten (4:20)
Getton i krigets skugga (5:57)
Folkmordet inleds (5:32)
Förintelselägren upprättas (5:10)
Befrielsen av lägren (13:12)

Fakta om Förintelsen har producerats av Nucleus Productions Ltd. i samarbete med The Holocaust Education Trust och The Spiro Institute for the Study of Jewish History and Culture. Filmen är utgiven i Sverige av Svenska Filminstitutet och Forum för Levande historia. Filmen är 61 minuter och försedd med svensk speaker.
Ladda ner texthäfte eller beställ det via beställningsformuläret.

Skriv ut