Filmpedagogik
Hiphip

Först såg vi en film


Först såg vi en film är ett inspirationsmaterial som bygger på erfarenheter från skolor och kommuner som arbetat med jämställdhetsfrågor utifrån olika filmer, bland annat Hip Hip Hora!.

En bok och en dvd från Svenska Filminstitutet och Myndigheten för skolutveckling


Materialet rymmer röster och reportage om jämställdhet i skolan där elever, lärare och forskare kommer till tals med erfarenheter och argument. Texterna visar hur lärare och elever använder film i undervisningen och ger konkreta exempel på ett medvetet och engagerat utvecklingsarbete kring medier och jämställdhet i skolan. Boken inleds med en kort beskrivning av vad jämställdhet är och vad som gäller för skolans uppdrag i fråga om jämställdhet. Därefter har artiklar och reportage samlats under tre huvudrubriker. Under rubriken ”Jämställdhet i skolans arbete” ger olika personer - bland annat elever, lärare och forskare - sina bilder av vad jämställdhet i skolan kan handla om. I det andra avsnittet ”Hora, bög och player” diskuteras de förväntningar som finns på hur killar och tjejer ska vara och hur vi kan förhålla oss till dessa normer. Avslutningsvis problematiseras mediernas bilder av män, kvinnor och sexualitet i kapitlet ”Sex överallt?”. Bokens texter samspelar med fyra timmar videomaterial på en medföljande dvd innehållande sex reportage från olika skolor, fyra filmade intervjuer med filmskapare som diskuterar genus och jämställdhet samt utdrag ur fem av de filmer som behandlas i materialet: Bara Bea, Fjorton suger, Hip Hip Hora!, Sandor slash Ida och Tur & Retur.

Du kan beställa boken genom att maila till filmiskolan@filminstitutet.se eller via beställningsformuläret.

Skriv ut