Filmpedagogik
Illustration till materialet Språklek med film
Illustration: Henrietta Nyvang

Språklek med film

Ett material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

Språklek med film introducerar tre filmpedagogiska metoder vars syfte är att underlätta för förskollärare och annan personal att arbeta språkutvecklande med de nationella minoritetsspråken. Verktyget kräver varken förkunskaper i de nationella minoritetsspråken eller i filmpedagogik och filmskapande.

Skriv ut