Svensk film i utlandet

Svensk film i utlandet

Internationella enheten på Svenska Filminstitutet arbetar med att föra ut svensk film internationellt, på de olika arenor som festivaler, marknader och andra specialarrangemang utgör.

Internationella enheten arbetar tätt med producenter och säljagenter för att den svenska filmen verkligen ska nå ut och för att exporten av svensk film ska öka.

Ett mål är att minst en svensk film varje år ska finnas med på de ledande festivalerna: Cannes, Berlin, Venedig, Toronto, IDFA och Clermont-Ferrand. Vid sidan av dessa arbetar avdelningen också med många andra för svensk film viktiga filmfestivaler och arrangerar även filmveckor med svensk film. I samband med tre av de stora festivalerna publicerar vi även tidningen Swedish Film, som marknadsför och informerar om svensk film för en internationell publik.

Den huvudsakliga arenan för internationell lansering av kvalitetsfilm är de centrala filmfestivalerna. Internationell lansering är mycket kostsam och det handlar om att maximalt kunna utnyttja närvaron. Svenska Filminstitutet beviljar därför lanseringsstöd för de filmer som blivit uttagna på tongivande festivaler.

Filminstitutet ingår i de två internationella nätverken Scandinavian Films och EFP– European Film Promotion och koordineringen sker via utlandsavdelningen. Samarbetet mellan de nordiska filminstituten inom ramen för Scandinavian Films har sin bas i gemensamma kontor på festivalerna i Cannes och Berlin.

Petter Mattsson

Enhetschef

Tel: +46 8 665 11 34

petter.mattsson@filminstitutet.se

Sara Rüster

Festivaler dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 11 41

sara.ruster@filminstitutet.se

Theo Tsappos

Festivaler långfilm

Tel: +46 8 665 11 33

theo.tsappos@filminstitutet.se

Jing Haase

Festivaler kort- och dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 11 43

jing.haase@filminstitutet.se

Josefina Mothander

Festivaler kort- och dokumentärfilm

Tel: +46 8 665 12 67

josefina.mothander@filminstitutet.se

Melissa Jonsson

Administratör

Tel: +46 8 665 11 52

melissa.jonsson@filminstitutet.se

Sandra Nordén

Projektledare, Scandinavian Films

Tel: +46 8 665 12 41

sandra.norden@filminstitutet.se

Skriv ut