Ta del av filmsamlingarna

Åke och hans värld

Tema/Kategori: Film för barn och unga , I Filminstitutets distribution , Film som har filmhandledning

Årtionde: År 1980-1989

En melankolisk skildring av livet i en mindre svensk stad, sett genom en sexårings ögon, i regi av Allan Edwall.


Spelfilm
År: 1984
Regissör: Allan Edwall
Skådespelare: Martin Lindström, Loa Falkman, Gunnel Fred, Stellan Skarsgård, Björn Gustafson, Alexander Skarsgård
Längd: 99 min
Åldersgräns: Barntillåten
Rekommenderad ålder för barnpublik: 8-11 år

Boka filmen för biografvisning i Filminstitutets distribution.

Här finns filmhandledning till filmen.

Året är 1929. Åke är sex år gammal och bor i en liten svensk landsortsstad. Pappan är läkare medan mamman är hemma med barnen Åke och hans äldre syster Aja. På vinden bor kusinen Anne-Marie, som under vinterhalvåret lider av schizofreni och mestadels håller sig i sängen. Åke är, trots den trygga tillvaron och kärleken han får av sina föräldrar och omgivningen, något förvirrad, osäker och rädd för det som sker bortom hemmets dörrar.

Kalle Nubb är Åkes bästa vän och idol. Hans liv präglas av fattigdom och elände, med en död mor och en alkoholiserad far. Kalle är säker på att han snart ska dö.

Åke och hans värld bygger på romanen med samma namn av Bertil Malmberg (1889-1958). Boken, som kom ut 1924, blev mycket populär och räknas till barnboksklassikerna. Handlingen utspelas i författarens barndomsstad Härnösand i slutet på 1890-talet (av inspelningspraktiska skäl är handlingen i filmen framflyttad till 1929-30).

Filmen, liksom boken, är indelad i episoder som tillsammans belyser Åkes tillvaro. För varje episod som berättas lär åskådaren känna Åke mer och mer.
Kärnan i Allan Edwalls filmatisering ligger i att försöka skildra barnets annorlunda tolkning av världen. Åkes fragmentariska kommentarer förblir okommenterade och följs åt av ett leende och blickar vuxna emellan. Bara farmor, som själv tolkar livet i magiska termer, når en djupare förståelse för Åkes upplevelser. Så speglar filmen två förhållningssätt: barnets och de vuxnas. I de vuxnas ögon är Åkes handlingar ofta bisarra och oförklarliga; men åskådaren, som också sett världen genom Åkes ögon, får en ny insikt. Kameran växlar ständigt mellan fågelperspektiv, bilder på Åkes reaktion av det han upplever, och subjektiva bilder där vi kan se vad han ser.

Som åskådare bör man kanske blunda för vissa mindre realistiska inslag, inte minst beträffande filmens klasskildringar, där det visar sig vara självklart att en fattig pojke med en alkoholiserad far får tillträde till det goda borgerliga hemmet. Filmen handlar inte om sociala konstruktioner, utan om barnens försök att förstå de vuxnas värld, vars främmande koder ter sig ologiska och bitvis skrämmande. Vid flera tillfällen erfar Åke hur hans handlande påverkar andra både i bra och dålig riktning. Det handlar om att vara solidarisk, men också om att hantera skuld- och skamkänslor.

För mångsysslande skådespelaren Allan Edwall var Åke och hans värld hans andra långfilm som regissör. Han hade läst boken som pojke och den hade gjort ett starkt intryck på honom. Under manusförfattandet tog Edwall kontakt med Bertil Malmbergs änka, som gav sin välsignelse till projektet, även beträffande vissa ändringar och tillägg.

Text: Sanjin Pejkovic (2015)

Läs mer om "Åke och hans värld" i Svensk Filmdatabas