Ta del av filmsamlingarna

Karl Fredrik regerar

Tema/Kategori: I Filminstitutets distribution

Regissör Gustaf Edgren

Årtionde: År 1930-1939

Socialdemokratisk klassiker om arbetarrörelsens genombrott och stataren Karl Fredrik som kom att bli jordbruksminister.


Spelfilm
År: 1934
Regissör: Gustaf Edgren
Skådespelare: Sigurd Wallén, Dagmar Ebbesen, Gull-Maj Norin, Björn Berglund, Pauline Brunius
Längd: 91 min
Åldersgräns: Barntillåten

Rättigheter: AB Svensk Filmindustri.
Boka filmen för biografvisning i Filminstitutets distribution.

Karl Fredrik regerar inleds med klipp mellan en statarfamilj och deras godsherre, major Lindberg. Majoren och hans fru har besök. Majoren påpekar för sin vän att ingen minsann svälter på hans gods. Samtidigt sitter lantarbetaren Karl Fredrik i sin bostad på godset och skriver på kvällens stora tal till arbetskamraterna. Majoren, majorskan och deras vän har nått fram till kaffet och vännen säger: "Du är lycklig du Lindberg, som sluppit från socialism och strejker på gården."

Vad de inte vet är att Karl Fredrik håller på att bilda fackförening. När detta uppdagas blir han omgående avskedad. Hans familj får packa ihop och när de far iväg med flyttlasset spelar Karl Fredrik "Internationalen" på dragspel.

Filmen belyser förändringarna som inträffade i Sverige mellan två världskrig. Den tar upp teman som skillnad mellan fattiga och rika, avskaffandet av statarsystemet, men också frågor om hur man kan ena landet.

Den folkkäre Sigurd Wallén, som spelar Karl Fredrik, fick som skådespelare ofta representera en socialdemokratisk folkhemsvision och det som många uppfattade som en ansvarstagande svenskhet. Filmer som ger uttryck för denna ideologi är Karl Fredrik regerar och Med folket för fosterlandet i vilka Wallén spelar huvudrollerna. Han ställde också upp i en rad socialdemokratiska valfilmer och var den svenska redligheten personifierad i så gott som alla sina roller.

På ett sätt är Karl Fredrik regerar en film om att förlåta och gå vidare, att vi inte kan hänga kvar vid det förgångna, att vi måste se framåt. I filmen framställs Sverige som ett land där folk börjar samarbeta istället för att motarbeta varandra, vilket visar socialdemokratins styrka. Den utgör ett intressant filmiskt tidsdokument med klara ideologiska syften och försöker ena den ideologiskt splittrade svenska befolkningen samt vittnar om sin samtid och de problem som fanns i dåtidens Sverige.

I flera scener skildras socialdemokratin som den perfekta mittenlösningen. I en scen deltar Karl Fredrik i en valdebatt. En kommunist talar mot "fattigdom, förtryck och socialdemokrati", en nationalsocialist har samma budskap. Även en konservativ talare vänder sig mot socialdemokraterna. Därefter talar Karl Fredrik som vill "trygga en seger för lantarbetare, småbönder och alla andra på livets skuggsida".

Karl Fredrik regerar kom under en period då ljudfilmen etablerats. Det skedde en professionalisering beträffande regi- kamera- och redigeringsarbete på den filmtekniska sidan som kunde hjälpa till att filmiskt förstärka idén om folkhemmet som präglade Per Albin Hanssons socialdemokratiska vision av Sverige som ett hem för HELA folket. Folkhemmet skulle präglas av samförstånd och jämlikhet. Klassamhällets Sverige skulle avlösas av folkhemmet Sverige.

Filmen tar också upp en krisuppgörelse som Socialdemokraterna gjorde med Bondeförbundet 1933, i dagligt tal kallad "kohandeln". Socialdemokraterna accepterade en korporativ jordbrukspolitik med tullskydd för jordbruksprodukter och fick därmed ett starkare parlamentariskt underlag.

Om Karl Fredrik regerar lär Tage Erlander ha sagt: "Det var den bästa propagandafilm vi någonsin fått!".

Text: Sanjin Pejkovic (2015)

Läs mer om "Karl Fredrik regerar" i Svensk Filmdatabas