Ta del av filmsamlingarna
Picture from the film Sacrifice, with a man and a boy sitting on a field, leaning against a tree
Offret (Andrej Tarkovskij, 1986). Foto: Filminstitutet.

Lån av analog film för festivaler och biografer

Analoga filmer är tillgängliga för visning på festivaler och biografer såvida inte kopiorna är klassade som unika.

Följande villkor gäller generellt vid lån av analoga arkivkopior:

  • Den plats där filmen ska visas ska ha inkommit med ett godkänt Lokalitets- och hanteringsformulär (se formulär längre ner på sidan).
  • Låntagaren förbinder sig i ett skriftligt låneavtal att kopian inte projiceras från ett non-rewind system, att inga skarvar företas i kopian och att eventuella skiftmärken går att ta bort. Start- och slutsladdar får inte tas bort från kopian, och varje akt ska returneras mattspolad från början och vara fastsatt med tejp. Arkivet har rätt att debitera låntagaren för ersättningskostnader om eventuella skador upptäcks när kopian synas efter att den returnerats. Kopian måste visas i korrekt bildformat och hastighet.
  • Låntagaren måste först inhämta tillstånd från filmens rättighetsinnehavare. Kopia på tillstånd (per e-post) ska vara Filmarkivet tillhanda innan kopian skickas. Filmarkivet hjälper till med att lokalisera rättighetsinnehavare.
  • Filmarkivet tar ut en expeditions- och syningsavgift, 2 800 kronor per långfilm och 1 400 kronor per kortfilm. 
  • Alla transportkostnader betalas av låntagaren.

För att boka en film för biografvisning måste du ha minst fyra veckor till visning.

Vilka filmer som finns i våra samlingar hittar du på Svensk Filmdatabas (Bestånd Film).

Returnera alltid lånade filmer till denna adress:

Svenska Filminstitutet – Godsmottagningen
Borgvägen 3
115 53 Stockholm
Att: Annelie Eklöf
Tel: 08-665 12 64
e-post: logistik@filminstitutet.se

Skriv ut