Ta del av filmsamlingarna
Barn från Hugo och Josefin film, av Kjell Grede
Hugo och Josefin, av Kjell Grede (1967)

Använd arkivfilm

Är du rättighetsinnehavare, forskare, filmare eller privatperson som vill ta del av våra filmsamlingar? Här hittar du information om hur du ska gå till väga.

Byt sida

I menyn hittar du information om hur du går tillväga för att få tillgång till våra filmsamlingar. Förutsättningar skiljer sig lite beroende på till vilket sammanhang du vill nyttja en film.

För beställning av filmer från vårt digitala arkiv krävs det att upphovsrättsinnehavaren begär ut filmen. Är du upphovsperson och vill beställa ut material kan du kontakta oss på digitalaarkivet@sfi.se.

Skriv ut