Ta del av filmsamlingarna
Aktörer från Komtessan Charlotte
Komtessan Charlotte (Paul Welander, 1912).

Lån för forskning

Filmarkivets analoga samlingar görs tillgängliga för forskning i första hand via samarbete med Kungliga biblioteket där filmerna efter överföring till band- eller digitala format kostnadsfritt kan beställas fram av enskilda forskare.

Forskare kan också beställa fram analoga filmkopior ur samlingarna för visning i betraktningsbord i filmarkivets lokaler mot erläggande av expeditionsavgift, 1 000 kronor per långfilm och 500 kronor per kortfilm. Därutöver debiteras ett timpris (600 kr). Undantag från avgifter kan göras i samband med speciella överenskommelser om enskilda forskningsprojekt.

Ett särskilt avtal om forskningsvisningar finns med Institutionen för mediestudier vid Stockholms Universitet.

Det finns också möjlighet att beställa fram filmer ur arkivet för visning i någon av Filmhusets biografer. För bokning av själva biografen och information om priser, kontakta biobokning@filminstitutet.se. Utöver kostnaden för biografen debiteras expeditionsavgift enligt ovan. Filmer ur arkivet bokas minst fyra veckor innan visning.

Skriv ut