Ta del av filmsamlingarna
Bröderna Mozart (Suzanne Osten, 1986)
Bröderna Mozart (Suzanne Osten, 1986). Foto: Filminstitutet.

Lån för rättighetsinnehavare

Rättighetsinnehavare har tillgång till analogt material mot erläggande av expeditionsavgift, 600 kronor per titel samt 100 kronor per rulle.

När rättighetsinnehavare vill få tillgång till analogt material ur samlingarna för framställande av nytt material måste Filmarkivet godkänna det laboratorium eller liknande där kopieringen ska utföras. Se Lokalitets- och hanteringsformulär, labb, postproduktionsbolag, arkiv längre ner på sidan. Låntagare ska därefter skriva under ett låneavtal där ansvarsförhållandena under den tid materialet är utlånat regleras. Se mall för Låneavtal längre ner på sidan.

För tillgång till digitalt material varierar kostnaden mellan 1 000 - 5 000 per film, beroende på format.

Om annan än filmens producent vill ha tillgång till material ur samlingarna, måste låntagaren dokumentera – genom kontrakt eller liknande handlingar – att rättigheterna överlåtits, eller att låntagaren agerar på uppdrag av rättmätig rättighetsinnehavare. Det åligger filmarkivet att kontrollera att bolag eller andra juridiska personer som önskar låna material, eller som i kontrakt eller liknande handlingar överlåtit rättigheter till tredje part, faktiskt existerar.

Skriv ut