Ny studie: Filmfinansiering i åtta europeiska länder

Nyheter om svensk film

Idag inleds Filminstitutets 50-årfirande i Filmhuset, Stockholm. Dagen till ära diskuterar representanter från flera europeiska filminstitut hur den europeiska filmen står sig och vilka för- och nackdelar som finns med olika filmpolitiska modeller. Allt detta finns sammanställt i en ny studie.

Filmfinansieringsstudie

Till seminariet ”Hur står sig filmen i Europa” som arrangeras idag under Filminstitutets jubileumsdagar har en jämförelse av det offentliga filmstödet i åtta europeiska länder tagits fram.

Studien fokuserar på stöden till utveckling och produktion i Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige och Österrike.

Hur ser organisationerna som fördelar stöden ut? Hur stora resurser har de, vilka stödformer finns och hur fattas beslut om stöden? Och hur har utfallet sett ut i form av filmproduktion, biopublik och marknadsandel? Det är några av de frågor som ställs.

Studien är gjord av Johan Fröberg, chef för Omvärldsanalys & Statistik på Filminstitutet.

Läs hela studien:

Filmfinansiering - En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

För frågor, kontakta

Johan Fröberg, johan.froberg@sfi.se, 08-665 12 39

Skriv ut