1922: Skolbio utlöser andens bundna krafter!

Film i skolan

Att skolbio funnits länge i Sverige är ingen nyhet. Redan 1919 hade man testvisningar på biograf för skolklasser i Stockholm. Men ett nytt spännande arkivfynd avslöjar nu att tilltron till filmens positiva krafter för barnen var större än vi tidigare trott.

Film i skolan har kommit över en inbunden årgång av branschtidningen Filmnyheter från 1922, utgiven av Svensk filmindustri. Fyndet gjordes på vinden på filmkonsulent Magdalena Jangards lantställe. Inte mindre än tre ledare handlar om filmens fördelar som undervisningsmedel och här finns oemotståndliga citat såsom:

"Filmen har också den fördelen att den rent ovillkorligt sätter barnens själsliv i arbete. De sitta icke som passiva iakttagare av en analys För varje förevisning stärkas därför också dess själsförmögenheter."

och

"Filmen sätter icke blott barnens själsförmögenheter i rörelse, den får dem också till att uttrycka sig lättare och klarare. Andens bundna krafter utlösas."

och

"En biografman som stått skolorna till tjänst med förevisningar, vittnar att han gjort det med nöje och anser detta vara en hedersam uppgift för biografen."

I artikeln "Skolfilmen har börjat sin vårtermin" kan vi läsa om nya, stora satsningar på filmvisningar för skolbarn. Dessa förelades ofta till lördagseftermiddagarna, som en trevlig avslutning på skolveckan. Som en föregångsskola framhålls Högre realläroverket å Östermalm i Stockholm där rektor J S Hedströms tilltro till filmmediets potential är närmast obegränsat. Skolans första filmprogram för terminen 1922 ser ut som så:

1. Alperna i fågelperspektiv.

2. Hur småfåglarna mata sina ungar.

3. Burrebuse i apornas land. Tecknad film i en akt.

4. En tur till Fidjiöarna.

5. Uppstoppning av fåglar.

6 Snurriga huset. Fars i 2 akter (Buster Keaton).

Men skolbioverksamheten sprids på den här tiden med fart över hela landet. Under hösten 1921 har filmvisningar för elever förekommit i Göteborg och i lilla Mölndal och "genom organiserade systematiska turnéer kunna exempelvi Hälsinglands och stora delar av Upplands landsbygd sägas vara 'skolbiograferade'".

Fynd som dessa påminner oss både om vikten och nöjet av att arbeta med filmpedagogik – men också om hur relativt lite som hänt på drygt 90 år. Än i dag måste vi slåss för skolbion och filmpedagogiken, än i dag måste vi övertyga politiker och andra beslutsfattare om filmens positiva potential. Än i dag måste vi få dem att förstå att filmen utlöser andens bundna krafter.

 

Text: Malena Janson

Skriv ut