Gymnasieelever diskuterar valfilmer

Film i skolan

 

Inför valet har Film i skolan varit ute bland Stockholms gymnasielever och visat och diskuterat valfilmer förr och nu. Projektledaren Mikaela Kindblom berättar om ett framgångsrikt filmpedagogiskt projekt och eleverna ger sin syn på historieskrivning och film som propaganda.

 

I Dagens nyheter den 22 augusti skriver Niklas Wahlöf en betraktelse över den svenska valfilmens historia. Filmmediet har ju alltsedan 20-talets Sovjet varit ett viktigt propagandaverktyg och även svenska politiska partier har flitigt utnyttjat "filmens suggestionskraft" till att locka väljare. Wahlöf nämner ett "valfilmsprojekt i gymnasieskolan" som vi gärna berättar lite mer om.

Sedan senvåren driver Film i skolan ett projekt i Stockholms gymnasieskolor som går ut på att tredjeårselever får se och diskutera de valfilmer som ligger på Filmarkivet.se tillsammans med filmhistorikern och projektets initiativtagare Mikaela Kindblom.

– Filmerna fungerar utmärkt som underlag till en diskussion där vi gör jämförelser mellan den politiska debatten förr och nu, berättar Mikaela Kindblom. Vilka valfrågor är viktiga i år och vilka kämpade man för tidigare? Bostäderna, jobben, tillväxten? Hur har de olika partierna presenterat sig själva och sin politik i rörliga bilder?

 

Väcker medvetenhet och diskussion

Syftet med projektet Filmarkivet.se i skolan är att dels väcka medvetenhet och diskussion bland förstagångsväljarna kring vårt gemensamma samhälle, dels visa på filmens potential som pedagogiskt hjälpmedel i klassrummet. Och det går hem hos eleverna! Många har engagerat sig i livliga samtal kring såväl politiska budskap som filmen som propagandabudskap.

Om det vittnar inte minst elevkommentarerna i de utvärderingar Mikaela Kindblom gjort i samband med sina klassrumsbesök. På frågan Vilken film gjorde starkast intryck på dig hittar vi svar som:

"Olof Palmes talfilm. Jag fann filmen intressant och välgjord. Även om jag kände till Palme innan så har jag inte lyssnat på några av hans tal och det var bra att få höra ett."

"Den sista med rapparen Petter för att den var svartvit och hade bra budskap."

"Den sista, den filmen tar upp arbetslöshet. Framför allt arbetslöshet bland ungdomar. Idag är det samma situation och vi behöver fler jobb för unga."

 

"Man tänker mer kritiskt"

Och bland svaren på frågan om man kan lära sig något av historiska filmer och vad – om något – de har lärt sig av valfilmslektionen återfinns:

"Ja, speciellt när det är historiskla filmer, att se förstahandskällan istället för att någon berättar om propaganda i historien t.ex. På vilket sätt det föränrats och varför valfilmer ser ut som de gör idag."

"Ja. Eftersom jag är dyslektiker brukar jag använda mig av film för att lära mig genom bilder och röster. Radio brukar jag också lyssa på. Valfilmerna inspirerade mig för mitt tal i rteorik, fick mer info och se Per Albin."

"Ja, absolut. Jag lärde mig att vara mer kritisk mot valfilmer och reklam."

"Ja, det tycker jag. Man lär sig att tänka mer kritiskt och fokusera på vad personen säger och koppla filmens utförande, om den är gjord på ett visst sätt och ett syfte."

"Ja, jag kommer att tänka mer på budskapet och hur de vinklar valfilmerna."

"Hur man kan påverka genom dolda budskap, kroppsspråk, tal."

 

Text: Malena Janson

Skriv ut