Fem skolbiodagar 2015

Film i skolan

Under 2015 arrangerar Filminstitutet inte mindre än fem stycken utbudsdagar om film och lärande för pedagoger runtom i landet. Varm välkomna!

Skriv ut