Ny Handlingsplan barn och unga

Film i skolan

Att alla barn har rätt att uppleva och uttrycka sig via filmen är en självklarhet för Filminstitutet. I vår nya handlingsplan sammanfattar vi de närmaste årens viktigaste insatser för att främja och tillgängliggöra filmkulturen för barn och unga i Sverige.

Filminstitutets nya handlingsplan för barn och unga formulerar våra mål fram till och med 2016 och är en uppföljning av den som gällde för 2012 till 2014. Den tar sin utgångspunkt i artikel 13 och 31 i FN:s deklaration om barnets rättigheter som handlar om barnets rätt till kultur och yttrandefrihet.

Höja statusen för barn- och ungdomsfilmen

Trots att de flesta håller med om att barn - och ungdomsfilm är "viktigt" tas den sällan på samma allvar som film för vuxna. Därför är det hög tid att vi höjer statusen för barn- och ungdomsfilmen. Som ett led i detta inrättar vi nu en barnfilmsambassadör som kommer att utföra ett viktigt lobbyarbete. Sveriges (och världens!) första barnfilmsambassadör blir Suzanne Osten som kommer att tillträda sitt ämbete vid en installationsceremoni på BUFF filmfestival i Malmö den 12 mars.

Vi kommer också att arrangera ett årligt heldagsseminarium med namnet Bobo i anslutning till barnrättsdagen den 20 november. Bobo15 kommer att infalla torsdagen den 27 november och fokusera film för och av ungdomar.

Ytterligare en insats för att höja statusen är ett fördjupat samarbete med landets universitet och högskolor. Behovet av kunskap och forskning om barn- och ungdomsfilm är stort; mycket återstår att göra!

Fyra huvudmål

Filminstitutets övriga arbete för att främja barn och unga de kommande åren har vi delat in i fyra mål och kopplat till dessa tre huvudinsatser. Vi vill:

  1. Öka tillgången till ett brett filmutbud för alla barn och unga;
  2. Stärka den svenska barn- och ungdomsfilmen;
  3. Ge alla barn och unga möjlighet till eget filmskapande;
  4. Öka den pedagogiska verksamheten.

Hur vi tänker göra detta kan en läsa i Handlingsplan barn och unga 2015-2016 som finns i sin helhet som PDF till höger.

 

Text: Malena Janson

Skriv ut