Jenny Hasselquist och Lars Hanson i Mauritz Stillers Balettprimadonnan (1916). På festivalen i Bologna presenteras Filminstitutets pågående restaurering av filmen. Foto: SF Studios.

Unika kortfilmer och två Stiller-filmer till festivalen i Bologna

Filmarkivet

Vid årets upplaga av världens främsta arkivfestival Il cinema ritrovato i Bologna (25 juni-2 juli) kommer Mauritz Stiller-filmerna Vingarne (1916) och Balettprimadonnan (1916) att visas inom ramen för sektionen med filmer för hundra år sedan.

35mm-kopian av Vingarne, en av världens första queerfilmer, som kommer att visas härrör från den restaurering som gjordes 1987, då den tidigare förlorade filmen återfanns i Norge. En omfattande nyrestaurering av Balettprimadonnan pågår för närvarande, och i Bologna kommer dels en tidigare restaurering att visas, dels en DCP med inskannat material från det nya nitratfragment av filmen som återfanns hos arkivet i Madrid 2015. Läs katalogtexterna om filmerna nedan.

Dessutom visas två program med fjorton utländska kortfilmer från åren 1903-1911, som nyligen identifierats i filmarkivets samlingar och som inte finns bevarade någon annanstans i världen. Filmerna har restaurerats analogt vid Filminstitutets laboratorium i Rotebro, och nya 35mm-kopior kommer att visas i Bologna. Läs katalogtexterna om filmerna nedan. Sex av filmerna kommer dessförinnan att visas vid en akademikerkonferens i Filmhuset den 14-17 juni, arrangerad av Stockholms Universitet.

L’œuvre de Jacques Serval (Pathé 1909)
Den stencilfärgade L’œuvre de Jacques Serval (Pathé 1909) är en av de fjorton unika kortfilmer från Filmarkivet som visas på festivalen i Bologna. Foto: Pathé.

Skriv ut