Hundraettåringen som smet från notan och försvann
Komedi är den populäraste genren på bio. Ur Hundraettåringen som smet från notan och försvann. Foto: FLX/Walt Disney

Vilka genrer väljer biopubliken?

Analys och statistik

Ett sätt att möta publikens skilda intressen är att utgå från genre. Här analyserar vi vilka genrer som dominerade i utbudet på svenska biografer 2010-2016 och vilka genrer som genererade flest besök.

Våra publikundersökningar visar att det finns tydliga skillnader mellan olika grupper avseende vad man vill uppleva när man ser film. Ett sätt att möta publikens skilda behov är att utgå från genre. Olika genrer fokuserar på olika känslor och upplevelser. Genre är också ett sätt för publiken att hitta till filmer. Det används ofta inom marknadsföring och tillgängliggörande av film, till exempel på biografer och vod-tjänster. Filminstitutet har sedan 2010 kategoriserat alla långfilmer som haft biografpremiär i Sverige utifrån genre. Totalt har 1 775 filmer gåtts igenom. Vilken genre en film tillhör är aldrig en självklarhet och alla kategoriseringar diskuteras i en grupp som samlar olika kompetenser inom Filminstitutet. Här analyserar vi vilka genrer som dominerar i utbudet och vilka genrer som har genererat flest besök. All data gäller premiärsätta långfilmer 2010-2016. Besök avser biobesök till och med sista december 2016.

Andel av filmer per genre 2010-2016

Andel av filmer per genre 2010-2016

Sett till de undersökta filmerna är drama den vanligaste genren. Även komedi, dokumentär och action är relativt vanliga genrer. Det är däremot få filmer inom genrerna musik/dans, västern, sport och natur. Sett över tid, om man jämför första halvan av perioden med den andra halvan, är de olika genrernas andelar i stort sett desamma. Det pekar på att utbudet av olika genrer är konstant över tid. En viss ökning ser dock ut att ha skett för dokumentär, och en viss minskning för thriller.

Andel av filmer och besök per genre

Andel av filmer och besök per genre

Komedi är den genre som står för flest besök, sett till de undersökta filmerna. Komedi står också för en större andel av besöken än av filmerna. Även action, äventyr, fantasy och science fiction står för en större del av besöken än av filmerna. Det motsatta gäller drama och dokumentär. De genrer som står för flest biobesök är i stort sett samma som våra publikundersökningar har visat är de mest populära totalt sett, oavsett visningsfönster. Kriminalfilm och dokumentärfilm ser dock ut att vara mer populära generellt än vad biobesöken visar.

Komedi står för en betydligt större del av besöken än av filmerna, också om man enbart ser på svenska filmer. De svenska komedierna hade i snitt 227 000 besök per film, vilket kan jämföras med 11 000 respektive 69 000 besök per film för dokumentär och drama. Svenska action- och kriminalfilmer hade också relativt höga besökssnitt per film.

Andel av filmer per genre, för svensk och utländsk film

Andel av filmer per genre, för svensk och utländsk film

Det svenska utbudet skiljer sig från det utländska. Dokumentärer utgör en betydligt större del av de svenska filmerna än av de utländska. Även drama har en något högre andel avseende svensk film. Action, komedi och äventyr är vanligare genrer inom utländsk film än inom svensk film. Det har dock stor betydelse varifrån den utländska filmen kommer. Framförallt är det USA som sticker ut jämfört med Sverige. Filmer från övriga länder är precis som svenska filmer oftare drama, och mer sällan action eller komedi.

Andel av filmer per genre och målgrupp

Andel av filmer per genre och målgrupp

En annan fråga är hur vanliga olika genrer är bland filmer med olika målgrupper. Komedi och äventyr står för en större del av filmerna med målgrupp barn/familj än för filmer med övriga målgrupper. Science fiction och skräck utgör en större andel om man ser på ungdomsfilmer än om man ser på filmer med andra målgrupper. Fantasy är en ungefär lika vanlig genre inom både barn-/familjefilm och ungdomsfilm, men betydligt ovanligare bland filmer med vuxen målgrupp. Dokumentärfilm är å andra sidan vanligare bland filmer med vuxen målgrupp än bland filmer med övriga målgrupper. Action och drama är vanliga genrer vad gäller både ungdomsfilmer och filmer med vuxen målgrupp, men mindre vanliga vad gäller barn-/familjefilm.

Sammanfattning

  • Enligt denna analys är komedi den genre som står för flest biobesök. Komedi står också för en större andel av besöken än av filmerna. Även action, äventyr, fantasy och science fiction står för en större del av besöken än av filmerna. Det motsatta gäller drama och dokumentär.
  • Ett sätt att öka besöken på svensk film är därmed att göra fler filmer i genrer som komedi, action och äventyr. De normala budgetnivåerna i svensk film sätter vissa hinder för att kunna konkurrera med främst amerikansk film inom genrer som action och äventyr, men det gäller inte komedi.
  • Äventyrsfilmer är ofta barnfilmer, och inte sällan animerade. De lockar också ofta en stor publik på bio men utgör en liten andel av de svenska filmerna. Ett sätt att göra den svenska barnfilmen mer attraktiv skulle därmed kunna vara att göra fler äventyrsfilmer, gärna animerade.
  • Kriminal och dokumentär ser ut att vara mer populära genrer generellt än vad biobesöken visar. En förklaring till det kan vara att dessa genrer ofta har en stor publik på tv. För kriminalfilm kan en förklaring också vara att det är väldigt få filmer i denna genre som har lanserats på bio.
Skriv ut