Spegeln Bio
Foto: Pernilla Nilsson/Spegeln Bio Bar & Bistro

Därför väljer publiken bio

Analys och statistik

Omvärlden förändras i hög takt och en viktig fråga är hur biografen kan fortsätta att vara relevant för publiken. I denna analys ser vi på vilka motiv som ligger bakom publikens val att se film på bio och vilka upplevelser som bion konkurrerar med.

Biografen står för en liten del av det totala filmtittandet, men är ändå en angelägenhet för majoriteten av befolkningen. Nästan 70 procent av befolkningen uppger att de går på bio minst en gång om året. Trots konkurrens från nya visningsformer för film har biobesöken legat på samma nivå sedan mitten av 1980-talet. De flesta filmer har fortfarande sin premiär på bio och visas där exklusivt under de första månaderna. Men omvärlden förändras i hög takt och en viktig fråga är hur biografen kan fortsätta att vara relevant för publiken framöver.

I denna analys ser vi på vilka motiv som ligger bakom publikens val att se film på bio och vilka upplevelser som bion konkurrerar med. Analysen bygger på data från en publikundersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Filminstitutet hösten 2017. Undersökningen inkluderade personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år, hädanefter kallad "publiken".

Stor filmduk är viktigast

I undersökningen fick respondenterna välja mellan ett antal olika motiv till att gå på bio (se diagrammet nedan). De kunde välja hur många av de här motiven som de ville. Utifrån svaren på denna fråga ser vi att stor filmduk är det motiv som flest anger, följt av att biografen visar nya filmer, att det är ett bra sätt att umgås med familj och vänner samt att det är bra ljud på bion. Bioreklam, 3D, godis/popcorn och sköna stolar/fåtöljer upplevs som mindre viktigt för de flesta.

Andel av publiken som väljer bio på grund av...

Andel av publiken som väljer bio på grund av...

Skillnader mellan olika grupper

Hur viktiga olika motiv är skiljer sig åt mellan olika grupper. För kvinnor är det till exempel viktigare att biografen är ett bra sätt att umgås med familj/vänner, att biografen har en mysig miljö och är en paus från hemmet samt att godis/popcorn smakar bra på bio. För män är det å andra sidan viktigare med stor filmduk, bra ljud och 3D.

Andel av kvinnor och män som väljer bio på grund av...

Andel av kvinnor och män som väljer bio på grund av...

Unga tycker att många olika motiv är viktiga, medan äldre framförallt tycker att det är viktigt att biografen har en stor filmduk. Godis/popcorn, att biografen har en mysig miljö och att biografen är bra för att umgås med familj/vänner är exempel på motiv som utmärker de unga.

Andel av yngre och äldre som väljer bio på grund av...

Andel av yngre och äldre som väljer bio på grund av...

Bions största konkurrenter

I undersökningen fick respondenterna också svara på vilka upplevelser som biobesök konkurrerar med. På denna fråga fick de inga alternativ att välja på utan de fick svara helt fritt. Ett stort antal olika konkurrerande upplevelser nämndes i svaren, de vanligaste syns i diagrammet nedan.

Andel av publiken som anger att följande upplevelser konkurrerar med bio

Andel av publiken som anger att följande upplevelser konkurrerar med bio

Utöver de upplevelser som syns i diagrammet nämndes även läsa böcker, datorn/dataspel, naturupplevelser, konserter/musik, familjen, Netflix, sova/vila, shopping, promenera, resa/utflykt, fika, fest, sällskapsspel, fotboll, museum/utställning, ishockey och biljard av ett flertal. Så mycket som 3 procent angav att ingenting konkurrerar med bio. Att gå på pub, bar, restaurang eller kafé var den upplevelse som flest nämnde, följt av att stanna hemma och att se på tv/dvd. Men mer generellt kan konkurrensen delas upp i två huvudgrupper: dels andra sociala aktiviteter och dels andra sätt att se på film/rörlig bild.

Pub/bar/restaurang/kafé, stanna hemma, umgås med vänner/bekanta, shopping och fika upplevs som konkurrerande mer bland kvinnor än bland män. För män är å andra sidan sport/dans/träning, datorn/dataspel och fotboll vanligare svar. Att se en film hemma, bowling och biljard anges i högre grad av unga, medan äldre i högre grad nämner att umgås med vänner/bekanta, teater/opera/musikal/föreställningar, läsa böcker, konsert och naturupplevelse.

Sammanfattning

  • Enligt denna analys är stor filmduk det som framförallt lockar publiken till biografen. Att biografen visar nya filmer, att det är ett bra sätt att umgås med familj och vänner samt att det är bra ljud på bion är också viktiga aspekter.
  • Konkurrensen mot biografen kan delas upp i två huvudgrupper: dels andra sociala aktiviteter och dels andra sätt att se på film/rörlig bild. Vad gäller sociala aktiviteter kan biografen möta konkurrensen till exempel genom att satsa på restaurang, bar och kafé. Vad gäller andra sätt att se på film/rörlig bild kan konkurrensen mötas genom satsningar på stora filmdukar, nya filmer och bra ljud.
  • Kvinnor och män har till viss del olika motiv till att gå på bio och upplever delvis att det är olika upplevelser som bion konkurrerar med. De sociala aspekterna är generellt viktigare för kvinnor medan de tekniska aspekterna av filmupplevelsen är viktigare för män.
  • Det finns också skillnader mellan olika åldersgrupper. Andra sätt att se på film/rörlig bild utgör en större konkurrens vad gäller unga, medan konkurrensen för äldre i högre grad handlar om andra kulturupplevelser. För unga upplevs biografen redan idag som ett bra sätt att umgås med andra, medan äldre i högre grad upplever att umgänge är något som konkurrerar med bioupplevelsen.

Text och analys: Torkel Stål

Skriv ut