Filminstitutet på BUFF Malmö filmfestival

På barn- och ungdomsfilmsfestivalen BUFF i Malmö visas fyra filmer från vårt digitaliserade filmarv i en klassikersserie. Temat under årets festival är "förebilder" och filmerna som valts ut är Christina Olofsons  Sanning eller konsekvens (1997), Elina - som om jag inte fanns (2003), av Klaus Häro, Ciao Bella (2007) av Mani Masserat-Agah och Pirret (2007) av Kjell-Åke Andersson.

Jubilaren Ingmar Bergman är också närvarande i form av en visning av Gycklarnas afton. Filminstitutets redaktör Anna Håkansson håller en introduktionsföreläsning om hur Bergmans verk kan användas för pedagoger.
I samarbete med Cinemateket.

Under festivalen kommer även Filminstitutets skolbiorapport att presenteras. Resultaten pekar bland annat på att skolbio bortprioriteras i stora delar av landet och ofta åsidosätts till förmån för filmvisning i klassrum, samtidigt som resultaten visar att skolbio präglas av god pedagogisk uppföljning och når ut till många skolelever.

Klassikerserie: 5 digitaliserade barnfilmsklassiker
Under filmfestivalen visas fem stycken barnfilmsklassiker som har restaurerats och digitaliserats av Filminstitutet.

Det sjunde inseglet - 20/03, Panora Salong 3 12.30–14.25
Sanning eller Konsekvens, (Regibesök av Christina Olofsson) - 21/03 Biograf Spegeln Salong A, 09.15-11.05
Ciao Bella - 21/03, Biograf Spegeln, 12.15–14.00
Pirret - 21/03, Biograf Royal 10.30–11.35
Elina – som om jag inte fanns - 23/03 FS Storgatan Salong 1 09.45-11.20

Tisdag 20/3

Filmrum: Framtidens svenska film för barn och unga
Filminstitutets filmkonsulent för barn och unga, Jenny Gilbertsson gör en nulägesanalys och en framtidsspaning om svensk barn- och ungdomsfilm. Därefter blir det ett djupdykande samtal om produktionen Halvdan Viking, med Jessica Ask, producent på Anagram, som berättar om filmen som har premiär i höst.

När: Tisdag den 20 mars 10.30 – 11.30.
Var: Panora 2, Friisgatan 19 i Malmö. 
OSA: Festivalackreditering behövs ej, ingen föranmälan.

Seminarie: Introduktionsläsning till Gycklarnas afton

Anna Håkansson, redaktör på Filminstitutet, berättar om Bergmans verk och hur man kan använda dem i undervisningen. Rekommenderas för lärare. Fri entré. Efter seminariet visas filmen Gycklarnas afton av Ingmar Bergman.

När: Tisdag den 20 mars 18.15 – 20.35.
Var: Spegeln, Salong A
OSA: Biljetter säljs i kassan på Biograf Spegeln

Torsdag 22/3 

Film i Skolan-dagen 2018: demokrati, delaktighet och representation
Filmpedagogisk inspirationsdag är till för som jobbar eller vill jobba med film i skolan. Årets tema är ”Demokrati, delaktighet och representation”. Dagen arrangeras av Svenska Filminstitutet, Film i Skåne samt Föreningen Film & Mediepedagogik. 

Fatima Khayari projektledare på Svenska Filminstitutet visar kortfilmen Turkkiosken och diskuterar kring begreppet rörlig bild- och filmkunnighet.

När: Torsdag 22 mars 09.30-09.50
Var: Biograf Panorama, Friisgatan 19 i Malmö. 
OSA: Festivalackreditering, ingen föranmälan behövs.

BUFF Malmö filmfestival pågår 19-24 mars

Skriv ut