Affischer kan skapa uppmärksamhet för en film, men det är sällan publiken väljer en film enbart på grund av affischen.

Så här väljer publiken film

Analys och statistik

Konkurrensen mellan olika filmer blir allt hårdare i takt med att utbudet växer. Denna analys visar hur publiken väljer en film. Slutsatsen är att filmens handling är viktigare än filmaffischen.

Antalet filmer på svenska biografer ökar, och därmed ökar också konkurrensen mellan olika filmer. Men hur väljer publiken i det stora utbudet? Denna analys visar att det är ovanligt att publiken väljer att se en viss film enbart på grund av en filmaffisch. Filmens handling påverkar i betydligt högre grad publikens val. Att på ett snabbt och tydligt sätt kommunicera vad en långfilm handlar om är alltså en viktig färdighet i kampen om publiken idag. En filmaffisch har visserligen potentialen att göra just det, men det är ingen självklarhet att det är effekten. Betydelsen av handling pekar också på att bra manus och starka berättelser är viktiga delar för de som vill nå publiken.

Det finns vissa skillnader mellan olika befolkningsgrupper i hur de väljer en film. Kvinnor påverkas till exempel mer av trailers och skådespelare, medan regissörer och affischer är viktigare för män. Unga väljer i högre grad utifrån trailern, affischen och utmärkelser, medan äldre väljer mer utifrån filmens handling och skådespelare.

1. Filmens handling

Filmens handling är avgörande i valet av en film för 50 procent av filmtittarna. Ännu fler tycker att handlingen är viktig bland 55–74-åringar, pensionärer, personer utan arbete och personer med låg utbildning.

2. Genren som filmen tillhör

39 procent av filmtittarna påverkas av genre när de väljer film. Genre är särskilt viktigt för personer i hushåll utan barn som är 46 år eller äldre, samt för tjänstemän.

3. Skådespelarna i filmen

Skådespelare är en viktig faktor i filmvalet för 28 procent av filmtittarna. Andelen är högre för kvinnor, 55–74-åringar, pensionärer, personer utan arbete, personer med medelhög utbildning och boende i Skåne-Halland-Blekinge.

4. Recension av filmen

17 procent av filmpubliken påverkas av filmrecensioner i valet av en film. Studenter och personer med hög utbildning anger oftare än andra att recensioner är viktiga.

5. Trailern

Trailern för en film är viktig för 15 procent av filmtittarna. Trailern är särskilt viktig för kvinnor, 15–29-åringar, personer i hushåll utan barn som är under 46 år och personer i hushåll med barn där yngsta barnet är 0–6 år. Det är också fler som påverkas av trailern bland studenter, arbetare, personer med medelhög utbildning samt boende i norra Sverige och i storstäder förutom Stockholm.

6. Tips från vänner/bekanta

15 procent av filmtittarna uppger att tips från vänner och bekanta påverkar vilken film de väljer. Detta gäller en högre andel av 15–29-åringar och studenter.

7. Bilder/klipp från filmen

Bilder och klipp från filmer är viktigt för 7 procent av filmtittarna. Arbetare och personer med medelhög utbildning påverkas mer av bilder och klipp än andra.

8. Någon annans val

För 7 procent av filmtittarna händer det ofta att någon annan de ser filmen med väljer den. Detta gäller fler i Stockholmsregionen och i hushåll med barn där det yngsta är sju år eller äldre.

9. Prisbelönt film

Att en film har belönats med ett pris påverkar ofta valet för 7 procent av filmtittarna. 15–29-åringar, studenter, personer med hög utbildning samt boende i södra mellersta Sverige och i storstäder borträknat Stockholm bryr sig mer om filmpriser än andra.

10. Filmens regissör

5 procent av filmtittarna uppger att filmens regissör påverkar om de vill se en film eller inte. Fler bryr sig om regissören bland män, egna företagare och boende i storstäder borträknat Stockholm.

11. Affischen

Bara 2 procent av filmtittarna bestämmer vilken film de ska se baserat på affischen. Men det är något fler som påverkas av affischen bland män, 15–29-åringar, studenter och arbetare, samt personer i hushåll utan barn som är under 46 år och i hushåll med barn där yngsta är 0–6 år. Det är också fler som bryr sig om affischen i hushåll med låg inkomst.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från en publikundersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Filminstitutet hösten 2017. Undersökningen inkluderade personer mellan 15–74 år som ser på film minst en gång per år. Filminstitutet genomför årligen publikundersökningar som ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut