Förra årets vinnare av Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film: The Salesman. Kan The Square sälla sig till den här skaran?

Vad utmärker Oscarsnominerade filmer?

Analys och statistik

The Square är 2018 Oscarsnominerad som bästa icke-engelskspråkiga film. Men vilka filmer brukar vanligtvis nomineras till detta pris? Vi har analyserat vad 100 filmer som nominerats för bästa icke-engelskspråkiga film under Oscarsgalorna mellan 1993 och 2017 har gemensamt, sett till huvudproduktionsland och genre.

Huvudproduktionsland

Nästan en tredjedel av de 100 filmerna är från Frankrike eller Tyskland (14 respektive 13 procent). Frankrike och Tyskland är samtidigt länder med stor filmproduktion och vars filmer generellt får en större internationell distribution, så deras stora andelar speglar deras närvaro på den amerikanska filmmarknaden. I övrigt är det svårt att se en generell trend; bortsett från Tyskland och Frankrike står länder som ligger i topp för ungefärliga andelar av de nominerade filmerna. Det är dock anmärkningsvärt att Sverige – ett i sammanhanget litet filmland – står för en så pass stor andel av filmerna.

Andel Oscarsnominerade filmer per huvudproduktionsland

 

Det finns ett tydligt samband mellan dialogspråk och huvudproduktionsland; inget dialogspråk står ut som mer eller mindre förekommande i relation till respektive huvudproduktionsland. Spanska står för en förhållandevis stor andel av filmernas dialogspråk, men det speglar sannolikt andelen filmer från andra spansktalande länder, ex. Argentina.

Genrer

Enligt IMDBs genreklassificering är drama den vanligast förekommande genren bland Oscarsnominerade icke-engelskspråkiga filmer; 88 procent av filmerna har klassificerats som dramafilmer. Filmerna har samtidigt i flera fall beskrivits med fler än en genre. Filmer om romantik eller komedi är även vanliga. Det är också vanligt att filmerna porträtterar krig eller historiska skeenden. 

Andel Oscarsnominerade filmer med respektive genrebeskrivning

 

Trender bland Oscarsvinnare

Är trenden annorlunda för vinnarna mellan 1993-2017? Ser man till huvudproduktionsland är Frankrike och Tyskland med en respektive två vinster underrepresenterade relativt antal nomineringar. Samtidigt är Nederländerna, Österrike och Iran överrepresenterade med två vinster var. Sverige, som inte vunnit en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film sedan 1984, är också underrepresenterade relativt andelen nomineringar.

Vad gäller genre speglar de oscarsvinnande filmerna i hög grad trenden bland de Oscarsnominerade filmerna. Den enda nämnvärda skillnaden är att drama som genre förekommer i ännu högre grad bland de Oscarsvinnande filmerna. Crouching Tiger Hidden Dragon är den enda Oscarsvinnaren för bästa icke-engelskspråkiga film som inte klassificerats som dramafilm under de senaste 25 åren, utan är främst betraktad som en actionfilm.            

Oscarsvinnande filmer med respektive genrebeskrivning 

The Salesman (2017). Iran, drama/thriller
Sauls son (2016). Ungern, drama/war
Ida (2015). Polen, drama
Den stora skönheten (2014). Italien, drama
Amour (2013). Österrike, drama/romance
Nader och Simin - en separation (2012). Iran, drama/mystery
Hämnden (2011). Danmark, drama/romance
Hemligheten i deras ögon (2010). Argentina, drama/mystery/romance/thriller
Avsked (2009). Japan, drama/music
Falskmyntarna (2008). Österrike, drama/crime/war
De andras liv (2007). Tyskland, drama/thriller
Tsotsi (2006). Sydafrika, drama/crime
Gråta med ett leende (2005). Spanien, drama/romance/biography
De barbariska invasionerna (2004). Kanada, drama/comedy/crime/mystery/romance
Ingenstans i Afrika (2003). Tyskland, drama/biography
Ingenmansland (2002). Bosnien & Hercegovina, drama/war
Crouching Tiger Hidden Dragon (2001). Taiwan, action/adventure/fantasy/romance
Allt om min mamma (2000). Spanien, drama
Livet är underbart (1999). Italien, drama/war/comedy
Karaktären (1998). Nederländerna, drama/crime/mystery
Kolja (1997). Tjeckien, drama/comedy/music
Antonias värld (1996). Nederländerna, drama/comedy
Brända av solen (1995). Ryssland, war
Belle époque (1994). Spanien, drama/comedy/romance
Indochine (1993). Frankrike, drama/romance

Trender bland svenska Oscarsnominerade filmer

Genreklassificeringen för svenska filmer som blivit nominerade för bästa icke-engelskspråkiga film mellan 1960-2017 speglar också i hög grad trenden bland övriga Oscarsnominerade filmer. Samtliga svenska filmer betraktas som dramafilmer. Komiska och romantiska teman samt historiska skildringar är också vanliga. Krig är emellertid underrepresenterad som genre i förhållande till övriga filmer.

Andel svenska Oscarsnominerade filmer för respektive genrebeskrivning

 

Sverige har i genomsnitt blivit nominerade för bästa icke-engelskspråkiga film vart fjärde år. Antalet nomineringar har flukterat över tid med en topp under 1960-talet och en nedgång under 1980 och 1990-talet. Tidsserien tycks visa på en uppåtgående trend under de senaste 20 åren, om man beaktar att 2010-talet ännu inte är slut samt att Ruben Östlunds The Square inte är inräknad i detta underlag.

Antal svenska oscarsnomineringar per decennium 1960-2017

                                                         

Det är värt att påpeka att de svenska regissörerna som nominerats för bästa icke-engelskspråkiga film har blivit mer varierade med åren. Mellan 1960 och 1990 stod Bo Widerberg, Jan Troell och Ingmar Bergman för stora delar av antalet nomineringar men under de senaste två årtiondena har flera olika regissörer nominerats i kategorin. Med andra ord har Svensk filmproduktion på ett bredare plan nått Oscarsgalan i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film under de senaste 20 åren.

Sammanfattning

  • Oscarsnominerade filmer i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film under de senaste 25 åren är varierade när det kommer till huvudproduktionsland och dialogspråk, det är med andra ord svårt att säga ifall något särskilt produktionsland premieras. Det kan dock sägas att antalet svenska nomineringar i sammanhanget är förhållandevis många.
  • Vad gäller genrer bland Oscarsnominerade såväl som Oscarsvinnande filmer är drama överrepresenterat. Krig, romantik, komedi och historiska skildringar är också vanliga genrer. När det kommer till svenska nominerade filmer är trenden densamma, bortsett från att genren krig inte är lika vanligt förekommande.
  • Ser man till huvudproduktionsland står antalet nomineringar inte nödvändigtvis i relation till antalet vinster. Frankrike, Tyskland och Sverige har få vinster relativt antal nomineringar samtidigt som Iran, Nederländerna och Österrike har många vinster relativt antal nomineringar.
  • Antalet svenska Oscarsnomineringar för bästa icke-engelskspråkiga film har varierat över tid, men tycks ha ökat under de senaste 20 åren. Under de senaste 20 åren har det också blivit mer varierat vad gäller antalet svenska regissörer som nomineras.

Text och analys: Henrik Ekwall

Skriv ut