Foto: Mark Standley

Utvärdering av den nya stödordningen

Nyheter om svensk film

I dagarna påbörjar Filminstitutet utvärderingen av den nya stödordning som lanserades våren 2018. Samtliga 17 stöd ska utvärderas i olika omgångar beroende på hur länge respektive stöd hunnit verka. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Först ut är utvecklings- och produktionsstöden för lång spelfilm, lång och kort dokumentärfilm samt kortfilm och nya format.

Utvärderingen är indelad i tre delar:
• enskilda möten med representanter från branschrådet för utveckling och produktion
• synpunkter via mejlbox (se nedan)
• frågor till slumpvis utvalda upphovspersoner som direkt eller indirekt tagit del av stöd under aktuell tid.

Eventuella större förändringar av stöden förankras i branschrådet samt beslutas på närliggande styrelsemöte.

Här har du möjlighet att lämna synpunkter som kan förbättra, förtydliga och utveckla riktlinjerna: stodutvardering@filminstitutet.se 

Vi kommer att läsa allt, men kommer inte att återkoppla på enskilda mail.
Mailboxen är öppen till och med 31 maj 2019.

Tack för ditt engagemang!

Skriv ut