Alva Lundin
Alva Lundin

Alva Lundin - Sveriges flitigaste filmtextdesigner

Biblioteket

Med en föreläsning av Dr Sofia Bull och en utställning firade vi att det är 100 år sedan formgivaren Alva Lundin påbörjade sin drygt 40 år långa karriär som Sveriges mest produktiva textdesigner. Det är också 130 år sedan hon föddes, år 1889 i Kvillinge, Östergötlands län. Här kan ni läsa utställningstexten och se några exempel på hennes konst.

Alva Lundin utbildade sig på Tekniska skolans (föregångare till Konstfack) kvinnliga avdelning i Stockholm, där hon studerade praktiska konstnärliga tekniker som figur- och landskapsmålning, typografi och kalligrafi. Under sent 1910-tal startade hon det typografiska formgivningsföretaget Lundins Ritbyrå tillsammans med maken Sven. Den huvudsakliga inkomsten kom från design av brevhuvuden och diplom, men år 1919 blev Lundin anlitad av Svensk Filmindustri att formge handskrivna mellantextskyltar till Mauritz Stillers Herr Arnes pengar (1919). Följande år fick hon sitt riktiga genombrott som textdesigner då hon fick ett mer omfattande formgivningsuppdrag för Stillers Erotikon (1920) vars textkort smyckades med lekfullt humoristiska illustrationer som gav Lundin mycket positiv uppmärksamhet i den svenska filmpressen.

Under 1920-talet hyllades Lundins konstnärligt utformade mellantexter regelbundet i filmrecensioner och 1924 beskrevs hon i tidskriften Filmnyheter som ”den enda specialisten på filmvinjetter” i Sverige. Denna status kom hon att upprätthålla långt efter ljudfilmens ankomst, då hennes arbetsinsats inom den svenska filmindustrin växte sig stadigt omfångsrikare. Under 30-, 40- och 50-talet var Lundin den mest flitigt anlitade formgivaren av förtexter i svensk spelfilm. Svensk Filmindustri fortsatte att vara en av hennes mest betydande kunder, men Lundins Ritbyrå engagerades också av många andra filmföretag av varierande storlek, till exempel Terrafilm, Sandrews, Nordisk Tonefilm, Nord Film, Monark, Wive Film, och Filmo. Bibliotekets arkivsamlingar visar att förutom att Lundin skapade förtexter till ett stort antal svenska långfilmer, så fick hon också regelbundet i uppdrag att skapa svenska versioner av titelsekvenser i importerade långfilmer från Hollywood och Europa. Vidare producerade hon även textkartonger till ett mycket stort antal aktualitetsfilmer, journalfilmer, informationsfilmer och reklamfilmer - en viktig påminnelse att mellantexter fortsatte att spela en viktig roll i ett omfångsrikt filmmaterial långt efter att ljudfilmen gjort denna specifika konstform mindre framträdande inom fiktionsfilmen.

Under det sena 1950-talet medverkade Lundin i något färre produktioner och hennes sista kända uppdrag som textdesigner var för den dokumentära kortfilmen Nybyggarna i Faxälven som producerades 1960 av Svenska Jägareförbundet (en av hennes trogna kunder). Det sena 50-talet är allmänt känt som en tid då titelsekvenserna revolutionerades internationellt, mycket tack vare den grafiska formgivaren Saul Bass inflytelserika arbete i Hollywoodfilmer som The Man with the Golden Arm (1955) och North by Northwest (1959). Förtexternas historieskrivare har ofta avvisat tidigare decennier som en ointressant period med statiska, schablonartade och smaklöst dekorativa titelkort. Men Lundins konstnärskap ifrågasätter denna förenklade syn på de klassiska mellan- och förtexternas utformning och funktion. Hennes alster visar istället tydligt på kreativiteten och uppfinningsrikedomen som ofta karaktäriserade även de ”stillastående” textkartongerna.

Sofia Bull

Skriv ut