The Nile Hilton Incident
Många av de som har sett The Nile Hilton Incident upplevde spänning när de såg den, en känsla som publiken generellt vill uppleva när de ser film. Foto: Atmo Rights AB

Känslorna publiken vill uppleva när de ser film

Analys och statistik

De flesta filmtittare vill uppleva spänning/förvåning eller glädje/skratt när de ser film. Denna analys ser närmare på vad som får publiken att uppleva dessa känslor och hur bra svensk film är på detta.

Vad en film handlar om påverkar i hög grad om publiken väljer att se den. Bra manus och starka berättelser är viktiga delar för de filmer som vill nå publiken. Men vad är en bra handling enligt publiken? Vilka känslor vill publiken uppleva när de ser en film?

En publikundersökning som Filminstitutet genomförde tillsammans med marknadsundersökningsföretaget YouGov hösten 2018 visar att de flesta filmtittare vill uppleva spänning/förvåning eller glädje/skratt när det ser film. Betydligt färre vill bli berörda/gråta eller uppleva skräck/obehag när de ser film.

Andel av filmtittarna som vill uppleva känslorna nedan när de ser film

Spänning/förvåning 70 %, glädje/skratt 67 %, bli berörd/gråta 24 %, skräck/obehag 14 %

Att uppleva spänning/förvåning är i synnerhet viktigt för filmtittare mellan 40 och 54 år, boende på landsbygd och lågutbildade. Glädje/skratt är en särskilt populär känsla bland kvinnliga filmtittare.

Vad skapar spänning/förvåning?

Undersökningen innehöll också frågor om vad som får filmtittarna att uppleva spänning/förvåning respektive glädje/skratt. De kunde här svara helt fritt, utan några bestämda svarsalternativ. Svaren visar att det som får publiken att uppleva spänning/förvåning i en film bland annat är oväntade situationer, utveckling och slut samt förtätad stämning, intriger, trovärdighet och psykologi. Att det är en bra produktion, igenkänning, verklighetsanknytning och bra skådespelare nämndes också.

Andel av filmtittarna som anger att nedanstående får dem att uppleva spänning/förvåning (fritextsvar)

Andel av filmtittarna som anger att nedanstående får dem att uppleva spänning/förvåning (fritextsvar)

Genrer som förknippas med spänning/förvåning är framförallt action, kriminal och thriller. Men även drama, skräck, science fiction, fantasy, äventyr och krig nämndes. I likhet med intresset för att uppleva spänning/förvåning är intresset för både action, äventyr och science fiction större bland filmtittare mellan 40 och 54 år. Boende på landsbygd är mer intresserade än andra både av att uppleva spänning/förvåning och genren kriminal.

Vad skapar glädje/skratt?

Exempel på inslag som får filmtittarna att uppleva glädje/skratt är framförallt skämt, dråpligheter, repliker, identifiering, vardagliga situationer och kärlek. Men några lyfter även upp oväntade situationer, lyckliga slut, ironi, satir, parodi, barn och djur.

Andel av filmtittarna som anger att nedanstående får dem att uppleva glädje/skratt (fritextsvar)

Andel av filmtittarna som anger att nedanstående får dem att uppleva glädje/skratt (fritextsvar)

Upplevelsen av glädje/skratt är i hög grad förknippad med genren komedi. Bortsett från feelgood är komedi den enda genren som nämns i sammanhanget. Till skillnad från intresset för att uppleva glädje/skratt är inte intresset för genren komedi större bland kvinnor, men romantisk komedi är dock en betydligt mer populär genre bland kvinnor än bland män.

Hur upplever publiken svenska filmer?

Publikdata om de 22 mest framgångsrika svenska filmerna sett till biobesök som hade premiär mellan andra halvåret 2016 och första kvartalet 2018 visar att svenska filmer oftare får publiken att uppleva glädje/skratt och att bli berörda/gråta än de andra känslorna. Diagrammet nedan visar andelen av de som har sett de undersökta filmerna som upplevde de olika känslorna i snitt.

Skillnaden mellan vad publiken vill uppleva och vad de upplevde när de såg svenska filmer

Skillnaden mellan vad publiken vill uppleva och vad de upplevde när de såg svenska filmer

Jämfört med hur många som generellt vill uppleva spänning/förvåning och glädje/skratt är det relativt få som upplever dessa känslor av svensk film. Däremot är det relativt många som blir berörda/gråter av svensk film jämfört med hur många som generellt vill uppleva den känslan.

De filmer i urvalet som i högst grad fick publiken att uppleva spänning/förvåning var The Nile Hilton Incident, Rum 213, The Square och Citizen Schein. En thriller, en skräckfilm, ett drama och en dokumentär. De filmer som i störst utsträckning fick publiken att uppleva glädje/skratt var Solsidan, Hundraettåringen som smet från notan och försvann, Morran och Tobias – Som en skänk från ovan och All Inclusive. Samtliga är komedier.

Sammanfattning

  • De flesta filmtittare vill uppleva spänning/förvåning eller glädje/skratt när det ser film. Betydligt färre vill bli berörda/gråta eller uppleva skräck/obehag.
  • Det som får publiken att uppleva spänning i en film är bland annat oväntade situationer, utveckling och slut samt förtätad stämning, intriger och psykologi. Genrer som förknippas med spänning/förvåning är framförallt action, kriminal och thriller. Men även flera andra genrer nämns.
  • Exempel på inslag som får filmtittarna att uppleva glädje/skratt är skämt, dråpligheter, repliker, identifiering, vardagliga situationer och kärlek. Upplevelsen av glädje/skratt är i hög grad förknippad med genren komedi.
  • Det är relativt få som upplever spänning/förvåning och glädje/skratt av svensk film jämfört med hur många som generellt vill uppleva dessa känslor. Däremot är det relativt många som blir berörda/gråter av svensk film jämfört med hur många som generellt vill uppleva den känslan.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från en publikundersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Filminstitutet hösten 2018. Undersökningen omfattade personer mellan 15–74 år som ser på film minst en gång per år. Filminstitutet genomför årligen publikundersökningar som ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut