Ur Ensamma i rymden, en film med en genomsnittlig spridning av betygen. Foto: Nordisk Film

Likriktning av den svenska filmkritiken?

Analys och statistik

I kulturdebatten pratas om huruvida det finns en likriktning av den svenska filmkritiken och även att svenska filmer i vissa fall får mer likriktade betyg än utländska. I denna artikel undersöker vi olika aspekter av den svenska filmkritiken.

Filminstitutet har systematiskt mätt recensioner för svensk film sedan 2006 och sedan 2010 även för utländsk film. Varje vecka hämtar Filminstitutet in filmrecensioner från 15 olika källor, där både dags- och kvällspress, landsortspress, tv, radio och filmsajter finns representerade. Det krävs fem unika källor för att inkluderas i betygsindex. Sedan 2012 finns detaljerade data i Filminstitutets databaser och betygssättningen kan analyseras på djupet. 

För att undersöka om betyg blir mer eller mindre likriktade under årens lopp är en parameter standardavvikelsen. Det är ett spridningsmått som förenklat talar om hur stora skillnader det finns inom mätområdet. Är det inga skillnader mellan betygen blir standardavvikelsen 0,00. Detta är till exempel fallet med Roma, som enbart fick högsta betyg. Detta är väldigt ovanligt. Ett exempel på låg standardavvikelse för svensk film är Monica Z, som fick 0,29 i standardavvikelse. Filmen fick enbart fyror från kritikerna samt en trea från Sydsvenskan.

I genomsnitt över tid ligger standardavvikelsen på 0,70. En film som fick detta spridningsmått var Ensamma i rymden, med ett genomsnittsbetyg på 3,19 och en standardavvikelse på 0,7, vilket innebär att filmen fick fyror (till exempel i Sydsvenskan) och en tvåa (i Dagens Nyheter) och däremellan en mängd treor. En film som fått en hög standardavvikelse är till exempel Lyckligare kan ingen vara, med en standardavvikelse på 1,21. Den fick flera ettor, bland annat i Kulturnyheterna och Moviezine, men samtidigt fyror i till exempel Aftonbladet och Filmtopp.

Ju högre standardavvikelse desto mer oense är filmrecensenterna.Hur har standardavvikelsen utvecklat sig över tid?

Genomsnittlig standardavvikelse över tid

Den genomsnittliga standardavvikelsen ökar sakta över tid. Recensenterna blir mer och mer oense om betygen, även om det är en svag tendens. Mer likriktad tycks filmkritiken däremot inte bli.

Förutom att titta på medelvärdet över standardavvikelsen kan man även titta på spridningen av densamma.

Filmrecensioner – spridning över tid

 

Den här grafen, som kallas ett låddiagram eller lådagram, visar på spridningen av värdena. Ju större ”låda”, desto större är spridningen. Var i höjdled lådan befinner sig visar också hur oeniga kritikerna är överlag. I grafen kan vi se att lådan snarare blir större än mindre, och precis som medelvärdet så ökar den svagt över tid. Detta visar återigen på att kritiken blir mer och mer olik, mer yvig. Staplarna ovanför och under lådorna visar på det maximala värdet i standardavvikelse under varje år, och även dessa blir större och större. Den genomsnittliga oenigheten ökar alltså, såväl som bredden av olika betyg och olika åsikter. 

Vad gäller svensk och utländsk film visas  den genomsnittliga spridningen av betygen i nedanstående graf. Svensk och utländsk film ligger nära varandra med några undantag och tycks inte utvecklas åt olika håll. I urvalet för de utländska filmerna finns dock betydligt fler filmer, totalt 1308 filmer ingår i den utländska gruppen, mot 252 i den svenska. En svag tendens är dock att recensenterna var något mer ense om svensk film 2012 jämfört med utländsk film, en skillnad som sedan dess har minskat till att 2018 vara densamma (0,71). 

Genomsnittlig standardavvikelse för svensk och utländsk film

Enstaka filmers betyg

I kulturdebatten har två regissörers filmer diskuterats ytterligare: Äta sova dö respektive Amatörer av Gabriela Pichler samt Tjuvheder  respektive Goliat  av Peter Grönlund.

Recensionsindex för filmerna

Amatörer och Goliat från 2018 fick båda lägre genomsnittsbetyg än regissörernas tidigare filmer, Äta sova dö från 2012 och Tjuvheder från 2015.

Betygen för respektive film från de olika filmrecensenterna studeras nedan i detalj.

(Filminstitutets recensionsindex byter ibland ut källor, exempelvis då vissa tidningar slutar med filmbevakning eller som i exemplet Gomorron Sverige, som 2017 slutade sändas. I vissa fall har inte samma källa recenserat båda filmerna.)

Betyg Äta sova dö och Amatörer

De allra flesta recensenter har gett Äta sova dö ett högre betyg än Amatörer. Undantagen är Dagens Nyheter som gav Äta sova dö en fyra och Amatörer en femma. Även Moviezine gav en etta till Äta sova dö och en trea till Amatörer. Individuella variationer förekommer alltså men helhetsbilden blir att Äta sova dö får ett betydligt högre genomsnitt. 

Betyg Tjuvheder och Goliat

I fallet Tjuvheder och Goliat har samtliga recensenter förutom Dagens Nyheter gett högre betyg till Tjuvheder.

Vad gäller dessa fyra filmer har Dagens Nyheter och i ett fall Moviezine bedömt filmerna annorlunda än majoriteten av recensenterna. Men genomsnittsbetyget för filmerna gör tydligt gällande att Tjuvheder och Äta sova dö får högre betyg än regissörernas efterföljande filmer. Filminstitutets recensionsindex hämtar betyg från 15 olika källor, just av den anledning att det ska vara en bred bas för genomsnittsbetyget.

Se den grafen här.

 Analys och text: Jenny Wikstrand

 

 

Skriv ut