Ur: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
Ur: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Foto: NICE FLX Pictures/Buena Vista International Sweden

Svenska komedier populära i utlandet

Analys och statistik

Svenska filmer från 2012–2017 har lockat mer än 14 miljoner människor till biografer runtom i världen. Den här analysen visar vilka genrer och vilka svenska filmer som var populära i utlandet under denna period.

 

Den största succén under perioden var Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann av Felix Herngren, med Robert Gustavsson i huvudrollen. Filmen distribuerades till 31 länder utöver Sverige och hade 3,37 miljoner besök på bio i utlandet. Den näst mest framgångsrika svenska filmen En man som heter Ove hade också en pensionär i huvudrollen.  Förutom vinsten av Guldpalmen i Cannes 2017 var Ruben Östlunds The Square en stor internationell succé med mer än 1,8 miljoner biobesök i 40 länder. Filmen hade fler besökare i Frankrike än i Sverige. Ruben Östlunds tidigare film Turist var också en framgång på biografer i utlandet, och inte minst i Frankrike.  Den fjärde svenska film som nådde över en miljon biobesökare internationellt var Malik Bendjellouls Searching for Sugar Man.

Topp 10 mest sedda svenska filmer i utlandet 2012-2017

Top 10 admissions.PNG

Filmerna som toppar listan över flest distributionsländer är The Square och tennisdramat Borg/McEnroe regisserat av Januz Metz. Den senare hade fler besökare i Italien än i Sverige. Ytterligare en svensk internationell storfilm var thrillern The Nile Hilton Incident. Mer än hälften av alla besök var i Frankrike och den hade även fler besök i Spanien än i Sverige. Av de tio mest sedda svenska filmerna internationellt var Solsidan den enda film som hade fler biobesök i Sverige än i resten av världen med. Filmen distribuerades endast till tre länder utöver Sverige.

Topp 10 svenska filmer som lanserats i flest länder

top10 markets.JPG

Distribution efter genre

Svensk film är alltid närvarande på stora internationella festivaler vilket ger bra exponering för filmerna och möjlighet att attrahera en bred internationell publik. Något som lockar en internationell publik är adaptioner av sanna historier och bästsäljande romaner.

Totalt 114 svenska filmer lanserades på bio i utlandet under perioden. Genremässigt var 40 procent drama, 27 procent dokumentärer och 16 procent komedier. Tillsammans utgör dessa genrer 82 procent av filmerna. Resterande 18 procent delas av kriminalfilmer, äventyr, thriller, action, biografi, skräck och romantik.

Andel av besök i utlandet per genre

per genre.PNG

 

När det gäller biobesök per genre är det också drama som toppar listan. Men komedier har fler besökare än dokumentärer, trots att den genren bara står för hälften så många filmer som dokumentärerna. Generellt verkar komedier locka en stor publik, vilket visa på att svensk humor är internationellt uppskattad. 

Distribution efter land

De svenska filmer som ingår i analysen har totalt visats i 47 länder spridda över fyra kontinenter. Över 80 procent av biobesöken var inom Europa. Resterande besök fördelades mellan USA, Asien och Oceanien. Det land som stod för flest besök var Tyskland, följt av Frankrike, Danmark och USA. Norge, Finland, Italien, Spanien, Nederländerna och Polen finns också med på topplistan över länder.

Sydkorea är det land i Asien som hade flest besök, med 93 procent av alla besök på svensk film i Asien. Sydkorea hamnar på elfte plats sett till samtliga 47 länder. De andra länder i Asien där de svenska filmerna har lanserats är Kina och Japan. I Sydamerika är Mexiko det land som står för flest besök, framför Colombia, Brasilien, Argentina och Chile. För Oceaniens del var det Australien som hade flest besök, men också i Nya Zeeland visades de svenska filmerna.

Varje geografiskt område har sin favoritgenre. I Asien stod komedier för 55 procent av alla besök, men bara 7 procent av de filmer som visades där var komedier. Detta exempel visar hur stort glappet ofta är mellan utbudet och besöken. Anledningen till just detta glapp är framgången för Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann vilken hade en stor del av besöken i Asien.

I Oceanien, Nordamerika och Sydamerika är det drama följt av dokumentär som lockat mest besökare. Vad gäller Sydamerika kan en förklaring vara att Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann inte gick upp där. Även i Europa är drama den mest populära genren, men samtidigt stod denna genre för en större del av utbudet än av besöken. Komedier stod å andra sidan för en högre andel av besöken än av filmerna i Europa.

De tio största utländska distributörerna av svensk film sett till besök

distributörer.PNG

De utländska distributörer som bidragit med flest biobesök till de svenska filmerna speglar delvis vilka som är de viktigaste länderna. Men det är också en fråga om enskilda bolag och titlar. Concorde Filmverleih är till exempel mycket större än andra tyska bolag, och detta förklaras till stor del av att deras framgång med Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Music Box Films i USA och Lucky Red i Italien är andra bolag som är särskilt viktiga för svensk film.

Sammanfattning: nyckeltal för svensk film på bio utomlands

  • Totala biobesök för svensk film på utländska biografer var 14 311 134 (totala biobesök för svensk film i Sverige under perioden var 20 938 885)
  • 114 svenska filmer lanserades på utländska biografer
  • Fyra svenska filmer hade över en miljon besök
  • 20 svenska filmer hade mer än 100 000 besök
  • Tyskland var det land (utanför Sverige) där svensk film hade flest biobesök
  • Concorde Filmverleih var den överlägset största distributören

 

Text och analys: Christophe Paulet

Översättning: Sara Karlsson

 

Data för denna analys har samlats in från European Audiovisual Observatory/databasen LUMIEREPro den 14 maj 2019. Den här databasen innehåller biografstatistik från 55 länder inom och utanför Europa. Besök som skett efter 2017 är inte inkluderade. 

Skriv ut