Några av karaktärerna från den animerade filmen Toy Story 3.
Toy Story 3 är en film med låg åldersgräns och höga recensioner som nådde många biobesök. Foto: Disney/Pixar

Tio faktorer som påverkar en films biobesök

Analys och statistik

En kandidatuppsats från Handelshögskolan i Stockholm som genomfördes i samarbete med Filminstitutet visar tio faktorer som påverkar biobesöken för filmer i Sverige. Störst effekt har en films åldersgräns, antal premiärsalonger och recensioner.

Under våren 2019 skrev Henrik Ekwall och Molly Guggenheimer från Handelshögskolan i Stockholm en kandidatuppsats inom marknadsföring som undersökte olika faktorer som påverkar biobesök i Sverige. Kandidatuppsatsen bygger på biografstatistik och titelrelaterad information från Filminstitutet och genomfördes i dialog med Filminstitutets kommunikationsavdelning.

Syfte och metod

Uppsatsens syfte var att kvantitativt undersöka hur olika faktorer - exempelvis en films budget, genre, betyg, biopremiärdatum, huruvida filmer är baserat på ett originalmanus eller inte – påverkar biobesök till enskilda filmer. Uppsatsen undersökte även hur resultatet förändrades beroende på om en film är svensk, anglosaxiska eller från andra länder. För att undersöka detta användes en så kallad multivariat regression som skattade effekten från 15 oberoende variabler på den beroende variabeln biobesök på ett urval av 1 293 filmer som haft biopremiär i Sverige mellan 2012 och 2016.

Fler besök för filmer baserade på kända personer och händelser

Modellen visade att tio variabler – typ av förlaga, huruvida en film är en uppföljare, längd, recensioner, genre, säsong, antal premiärsalonger, typ av distributör, åldersgräns och regissör – har en signifikant effekt på biobesök. Resultaten visar bland annat att filmer baserade på kända personer eller händelser och filmer med litterära förlagor ökar biobesök med 59 procent respektive 29 procent, relativt filmer som är baserade på originalmanus. Uppföljare får generellt fler biobesök än filmer som inte är uppföljare.

Positiv effekt av höga recensioner

Vad gäller genrer ökar en films biobesök med 100 procent om det är en skräckfilm, 46 procent om det är en thriller, och 36 procent om det är en historisk film, relativt filmer inom genren drama. I motsats tenderar dokumentärer att få 32 procent färre besök än filmer inom genren drama. En films längd och en regissörs etableringsgrad (mätt i antalet tidigare regisserade filmer) visades även ha en positiv korrelation med biobesök. Variablerna vars effekt på biobesök hade högst signifikansnivå var åldersgräns, antal premiärsalonger och recensioner enligt Filminstitutets recensionsindex. Filmer med låg åldersgräns, högt antal premiärsalonger och höga recensioner hade alla en stor positiv effekt på biobesök.

Ursprungslandet påverkar

Undersökningen visade även att effekten skiljer sig åt signifikant beroende på ifall en film är från Sverige, anglosaxiska länder eller andra länder för vissa variabler. Ett exempel är hur genren skräck påverkar antalet biobesök. Vad gäller anglosaxiska filmer ökar antalet biobesök med 124 procent om filmen är skräckfilm, relativt dramafilmer. Däremot, när det kommer till svenska filmer minskar antalet biobesök med 131 procent ifall en film är en skräckfilm, relativt dramafilmer. Ett annat exempel är att typ av distributör har en större påverkan på besöken för svenska filmer än för filmer från andra länder, vilket kan förklaras av att variationen av distributörer är större inom svensk film.

Skriv ut