Förändringar av stödgivning med anledning av coronaviruset

Filminstitutets stöd, Nyheter om svensk film

Den här sidan uppdateras löpande med information om de åtgärder Svenska Filminstitutet vidtar med anledning av covid-19.

Filminstitutet har med anledning av coronavirusets negativa effekter på svensk filmbransch vidtagit en rad åtgärder för att underlätta. Åtgärderna på samtliga stödgivningsområden gäller tills vidare. Detaljerad information om hur enskilda stöd påverkas publiceras på respektive stödgivningsområde allteftersom de färdigställs.

För frågor om enskilda stöd kontakta aktuell handläggare. Kontaktuppgifter finns på respektive stödgivningsområdes hemsida.

Skriv ut