Emelie Garbers (mimaroben) och Bianca Cruzeiro (Isagel) som båda belönades med Guldbagge på 2020 års gala, för Bästa kvinnliga huvudroll respektive biroll.
Emelie Garbers (mimaroben) och Bianca Cruzeiro (Isagel) som båda belönades med Guldbagge på 2020 års gala, för Bästa kvinnliga huvudroll respektive biroll. Foto: SF Studios

Allt fler filmer med HBTQ-tema på bio

Analys och statistik

Antalet filmer med HBTQ-tema i både svensk och utländsk film har ökat sett till de senaste fem åren, 2015 – 2019. Mest markant är ökningen inom svensk spelfilm där en av fem filmer som hade premiär 2019 var med HBTQ-tema.

Filminstitutet arbetar på olika sätt med att kategorisera filmer som har premiär på biograf i Sverige, såväl utländsk som svensk film. Bland annat så görs en kvalitativ bedömning om huruvida en film berör HBTQ-frågor, det kan vara i dialog eller händelseförlopp eller att det perspektivet på något sätt lyfts i den film som klassificeras. Det ska kommenteras att underlaget är ett urval, eftersom att det inte är alla filmer som görs i världen som tas in på bio i Sverige. Filmer med HBTQ-tema censureras fortfarande i vissa länder runtom i världen, där scener klipps bort eller gör så att filmen överhuvudtaget inte distribueras i landet. Till exempel på Beijings Film Festival, där Call Me By Your Name (2018) togs bort från repertoaren, eller i Armenien där två titlar ströks från festivalen Armenia’s Golden Apricot Festival och på Beiruts International Film Festival där Wasp (2015) ströks från repertoaren. Vilka filmer som tas in för svensk publik på bio väljs av distributörer, så utbudet påverkas både av vilka filmer som görs och av distributörernas urval innan de når bio i Sverige. Det råder en större tolerans för just HBTQ-tema här än på många andra ställen och urvalet av filmer som når Sverige kan således förväntas vara mer gediget.

För att titta närmare på just filmer med HBTQ-tema kommer denna analys att undersöka hur det sett ut under den senaste femårsperioden, både inom svensk och utländsk film, såväl spelfilm som dokumentär.

En ökning av andelen filmer med HBTQ-tema

Under 2015 släpptes totalt 272 filmer på bio i Sverige, av dessa hade 16 filmer HBTQ-tema. Fördelningen följande tre år såg ut på liknande sätt där mellan sex till sju procent (16 – 20 filmer) hade HBTQ-tema. Under 2019 steg antalet filmer med HBTQ-tema till 31 stycken, 11 procent. Vilket till stor del kan förklaras av en markant ökning bland svenska spelfilmer, vilket berörs senare i texten. I snitt hade sju procent av alla filmer dessa fem år HBTQ-tema.

Andel filmer med HBTQ-tema av totala filmutbudet

hbtq1.PNG

Snittet för antalet filmer klassificerade som HBTQ över femårsperioden är för svenska spelfilmer högre än för de utländska som går upp på bio i Sverige. För dokumentärer ligger snittet för svenska filmer på samma nivå som för utländska spelfilmer. Utländska dokumentärer är den kategori som i lägst utsträckning kategoriserats som HBTQ.

Snitt andel filmer med HBTQ-tema under femårsperioden – totala filmutbudet

hbtq2.PNG

De svenska filmer som hade premiär 2019 och som kategoriserats som HBTQ är; En del av mitt hjärta, Jag kommer hem igen till jul, And Then We Danced, Eld & lågor, Ring mamma!, Aniara och Lindy the Return of Little Light.

HBTQ-tema i svenska filmer

Vad gäller svenska spelfilmer och dokumentärer ser vi rätt skilda trender. För spelfilmer har antalet filmer med HBTQ-tema varit relativt högt under 2015, där tre av 27 filmer kategoriserades som relevanta, vilket är 11 procent. Under följande tre år sjönk antalet filmer till två av 23 under 2016 och noll filmer under både 2017 och 2018. Sedan under förra året, 2019, steg antalet filmer till sex stycken av 29 premiärer, vilket är 21 procent och den högsta siffran under de fem år mätningen gjorts. I snitt under perioden kategoriserades åtta procent av de svenska premiärerna med HBTQ-tema.

Svenska spelfilmer med HBTQ-tema

hbtq3.PNG

Gällande svenska dokumentärer ser vi en jämnare fördelning över åren jämfört med svenska spelfilmer. Andelen filmer med HBTQ-tema nådde högst antal under 2018, då två av 20 filmer klassades som HBTQ. Åren innan har andelen legat relativt stadigt på mellan sex till nio procent av premiärerna, för att sedan 2019 hamna på fem procent. I snitt under denna femårsperiod har ca sju procent av alla svenska premiärsatta dokumentärer haft HBTQ-tema, vilket har motsvarat en eller två filmer per år. Det ligger också mer i linje med snittet för de svenska spelfilmerna, åtta procent, sett till femårsperioden.

Svenska dokumentärer med HBTQ-tema

hbtq4.PNG


HBTQ-tema i utländsk film

Tittar vi på de utländska filmer som haft premiär på bio i Sverige under samma femårsperiod ser vi en liknande trend gällande spelfilm som vi sett för svensk spelfilm. Med en uppgång under 2019, om än svagare än för svensk spelfilm, där 24 av 218 filmer kategoriserats som HBTQ. De fyra föregående åren var mellan sex till åtta procent filmer med HBTQ-tema, och snittet för hela femårsperioden var sju procent. Det motsvarar totalt 79 av alla 1 124 filmer som visats på bio i Sverige under perioden.

Utländska spelfilmer med HBTQ-tema

hbtq5.PNG

Även för de utländska dokumentärerna ser vi samma mönster som med de svenska. Under 2018 släpps flest dokumentärer med HBTQ-tema, av de utländska filmer som når den svenska bioduken. Två av fjorton filmer kategoriserades som HBTQ, vilket är 14 procent, där det tidigare år legat mellan noll till sex procent. Sett över alla fem åren i perioden hade fyra procent av dokumentärerna HBTQ-tema.

Utländska dokumentärer med HBTQ-tema

hbtq6.PNG

Text och analys: Sara Karlsson

Skriv ut