Stängd biograf i USA
Stängd biograf i USA. Foto: Getty Images.

Effekter av covid-19 i filmbranschen internationellt

Analys och statistik

Filmbranschen är hårt drabbad av den globala covid-19-pandemin, med förlorade intäkter, stoppade och uppskjutna inspelningar och stängda biografer runtom i världen. Vad är det egentligen som hänt i branschen och hur ser framtiden ut?

Covid-19-pandemin har försatt den svenska filmbranschen i en allvarlig och djup kris. Stängda biografer, uppskjutna premiärer och produktioner som inte kan genomföras innebär att många av branschens aktörer nu kämpar för sin överlevnad. I denna analys blickar vi utanför Norden och tittar på hur utvecklingen sett ut internationellt, vilka kortvariga och långvariga effekter covid-19-pandemin har och kan få på filmbranschen.

Nedstängningen av biografer

Omdia, som är ett globalt undersökningsföretag inom teknik och media, har löpande gjort mätningar över den globala biografmarknaden för att se hur nedstängningarna ser ut och i vilken utsträckning de sker. Globalt har covid-19 inneburit att mellan 81 – 100% av biograferna i Asien och Oceanien, Central och Sydamerika, Mellanöstern och Afrika, Nordamerika, Central- och Östeuropa samt västra Europa, stängts ner, vilket gav ett globalt snitt på 90% nedstängda biografer världen över. Biograferna började stänga ner i Kina den 27 januari, och i övriga delar av världen i början av mars. Enligt Omdia har detta inneburit fyra miljarder dollar i förlorade intäkter för biograferna under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019 för de 15 nyckelterritorier som är medräknade i mätningarna. Enbart i Nordamerika föll intäkterna med 25% under första kvartalet jämfört med 2019, till följd av covid-19. I Australien kostar pandemin industrin 325 miljoner dollar. Även i Indien, Kanada och Storbritannien har nedstängningen resulterat i miljonförluster för biograferna. I slutet på maj var intäktsbortfallet globalt 7 miljarder dollar (Statista).

I början av april började några länder så smått öppna upp för biografvisningar igen, även om majoriteten fortfarande var stängda i slutet av maj. Vid återöppnande av biografer tillkommer i samtliga fall restriktioner och krav på distansering och hygienåtgärder. Den 5 juni var samma siffror mellan 63 – 90% stängda salonger. Enligt Omdia kommer en gradvis öppning av biograferna ske inom sina olika territorier, precis som gjorts i Kina. Social distansering som åtgärd kommer troligtvis kvarstå en period innan biograferna är fullt öppna igen, vilket kan drabba intäkterna och således göra att större titlar inte släpps. Biobesökarnas beteenden, att komma tillbaka till biografen, måste också till för att intäkterna ska kunna återhämta sig, och enkätdata (nämnt längre ner i artikeln) visar att det kan ta flera veckor efter biograferna öppnat igen.

Uppskjutna premiärer och förlorade intäkter

Stora internationella filmer har skjutit upp sina premiärer; Warner Bros har skjutit på The Batman, The Many Saints of Newark, King Richard, Shazam 2, The Flash, In The Heithts och flera filmbolag flyttar fram sina utsatta premiärer till 2021 och 2022. Filmer som redan är klara och som skulle haft premiär under våren och sommaren flyttar till hösten och vintern, till exempel Pixars Soul. Sony meddelade i april att samtliga deras titlar som skulle haft premiär skjuts upp till sent 2020 eller 2021.

Det uppskattas att nära 200 000 filmarbetare i Hollywood kommer förlora sina jobb på grund av pandemin. Problemet är att ingen produktion är igång just nu och fördröjningens effekter har setts förut, till exempel 2007, när manusförfattare i England strejkade, och i detta fall kommer det inte finnas något postproduktionsjobb i flera månader. Många menar också att hela branschen och produktionsprocessen behöver ändra sig när saker och ting går tillbaka till normalt, att fler skyddsnät och andra typer av protokollförande behövs i en sådan osäker bransch. Det kan även bli fler medicinskt utbildade på plats på inspelningar, fler restriktioner på set om vad du har på dig och hur du interagerar med folk, färre statister mm. Även postproduktionen kan komma att ändras, och kanske kommer filmer kunna klippas hemifrån till exempel (The Guardian).

Att hitta nya vägar för att nå ut

Intäktsbortfall och framskjutna premiärer har slagit hårt mot filmbolagen. Dock väljer vissa studios att gå en annan väg, då de släpper filmer tidigare på vod-tjänster för alternativa intäkter när biograferna är stängda. Euronews rapporterar om hur biografer runtom i världen hittar kreativa lösningar för att kunna erbjuda filmvisningar, i Vilnius har till exempel en flygplats gjorts om till en stor drive-in biograf och i Madrid har de lokala myndigheterna gett bidrag till en mobil biograf som visar film för folk som kan titta från sina balkonger.

Netflix får 16 miljoner nya prenumeranter under första kvartalet 2020

Netflix rapporterade ett starkt första kvartal, med en ökning på 15,77 miljoner prenumeranter under perioden. Det gör att företaget har 182,86 miljoner prenumeranter vilket är en ökning på nästan 23 procent mot samma period 2019. Innan pandemin hade Netflix estimerat att öka antalet prenumeranter med sju miljoner globalt under första kvartalet 2020.

Den framtida filmbranschen – långsiktiga effekter av Covid-19

Filmbranschen står inför många utmaningar när saker och ting börjar gå tillbaka till det ”normala”, för frågan är om saker kommer att kunna gå tillbaka hur det var innan coronakrisen startade. Kommer nya sätt att visa film bestå, till exempel att ha premiärer på biograf och vod samtidigt? Kommer vissa filmbolag fortsätta anpassa sina filmer till vod eller andra fönster och vilka blir konsekvenserna för marknaden i stort?

Kommer biobesökarna återvända till biograferna?

Effekten av covid-19-pandemin har redan inneburit flera saker som vi tidigare aldrig trott skulle hända, att filmstudios i Hollywood brutit biograffönstret, att filmfestivalen i Cannes ställts in och att filmfestivaler som CPH:DOX blir helt digitala. Många menar att det är för tidigt att säga något om de långsiktiga konsekvenserna av pandemin. Adeline Fontan Tessaur, grundare av agentbyrån Elle Driver säger till BBC News att biografägare är helt upptagna av att rädda och skydda sina företag och försöker anpassa sig till den nya världen som är på väg. Samma sak säger Curzons VD Philip Knatchbull, som driver flera biografer i Storbritannien. Han menar att de direkta problemen vi ser är såklart intäktsbortfallen för biografernas uteblivna visningar, men allteftersom biografer öppnar igen kommer biografägare ställas inför många olika utmaningar, många som inte ens är synliga i detta nu. Han menar också att spekulationer om huruvida denna kris förändrar vårt beteende (att gå på bio tex) är ganska meningslösa eftersom vi inte vet om det är en unik händelse eller något mer permanent. Och rent historiskt menar Knatchbull att biografen överlevt pandemier, krig och teknologiska framsteg och poängterar att bio fortfarande är en unik upplevelse och att människor vill umgås och se film tillsammans i ett mörkt rum.

En studie gjord i april 2020, av S&L Research i Tyskland visar att biobesökarna kommer att återvända till biograferna så snart pandemin är över. 93% av de 865 tillfrågade svarade ”mycket troligt” eller ”troligt” att de återvänder till biograferna när det tillåts. Men huruvida de kommer återvända direkt biograferna öppnar var inte lika tydligt, då bara 25% menade att de kommer återvända till biografen ”direkt vid öppnandet”. Ytterligare 38% kommer att besöka biograferna igen inom några veckor vilket då innebär att ungefär två tredjedelar av biopubliken väntas börja gå på bio igen inom några veckor efter att biograferna öppnar igen. På frågan om de skulle acceptera ett högre pris för att biobesöket ska kunna ske med rådande säkerhetsföreskrifter svarar 29% att de skulle acceptera priset, medan 40% inte skulle acceptera ett högre pris. 31% valde att inte svara på den frågan. Över hälften av de tillfrågade tyckte att drive-in-biografer skulle kunna vara ett bra substitut till riktiga biografer (Omdia).

En undersökning i Storbritannien, från analysföretaget Morning Consult, visar att biopubliken kanske inte kommer vara redo att återvända till biograferna på en gång. I början av juni uppgav 22% av respondenterna i undersökningen att de kan tänka sig återvända till biograferna medan 33% menade att de inte var redo förrän om ett halvår. Bara 14% sa att de gladeligen skulle gå på bio inom den närmsta månaden (The Verge).

Doug Larmour, som arbetar med specialeffekter i Hollywood, säger till Euronews att den klassiska biografen är i kris – men att den redan var i kris oavsett (covid-19-pandemin). Och menar att då mindre filmer väljer att ha sina premiärer på andra sätt än på biograf så kan det innebära att folk generellt blir mer avståndstagande till att gå på bio även när biograferna börjar öppna upp. Däremot tror Larmour att de stora filmerna, såsom Marvel eller 007, kommer att fortsätta gå bra på bio, i och med att de i dem själva blir ett stort event och kanske kräver den stora bioduken.

The New Normal

Det pratas om ”The new normal” på flera håll eftersom det som förut varit normalt inte längre är det. I Australien har man t ex ändrat inspelningsvillkoren för serien Grannar, där inte mer än 100 får vara på set samtidigt. Kameravinklarna ändras så att karaktärerna ser ut att vara närmare varandra, intima scener tas bort, manliga skådespelare sminkas inte och det finns medicinsk personal på plats. I USA infördes en ny typ av protokollföring i och med covid-19. Hollywood öppnade upp för produktion igen den 12 juni med strikta restriktioner enligt detta protokoll som skrivits under mellan studios och fackförbund. I det ingår tillexempel förbud mot lunchbufféer och att all rekvisita som handhållits ska rengöras. De nya förhållandena kan göra att budgetarna för filmproduktion ökar med ca 10% - 20%, beroende på vilken typ av film det handlar om, enligt en analytiker från JP Morgan. Stora filmer med inspelning på ”location” och med fler skådespelare och mer personal kräver mer tid för att komma tillbaka. De har mer att förhålla sig till enligt de nya protokollen, medan mindre produktioner, såsom art house eller skräck, ofta är begränsade till en viss typ av inspelningsmiljö (Los Angeles Times).

Och när biograferna öppnar igen kommer det att vara en helt annan upplevelse än tidigare menar samtliga källor till denna analys. Det kommer vara krav på social distans, högre krav på hygien och en mindre publik. Och där tillkommer frågan om hur de nya sätten att nå ut med filmer, genom till exempel premiärer direkt på vod-tjänster, kommer att påverka biografen och dess visningsfönster i det långa loppet.

Text och analys: Sara Karlsson

Skriv ut