Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Filminstitutets stöd, Nyheter om svensk film

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Filminstitutet har med anledning av detta utformat en ny stödform riktad till anordnare av filmföreställningar på biograf (till exempel biografägare och filmfestivaler) samt en särskild utlysning inom befintligt stöd till distributörer. Filminstitutets ambition är att snabbt handlägga och fördela stödmedlen till de behövande organisationerna.

Tidplan 

  • 24/4 Riktlinjer finns tillgängliga på Biografstöds och Distributionsstöds sidor
  • 27/4-5/5  Ansökningsperiod pågår
  • 6/5-20/5 Handläggning, beslut och utbetalning


Här finns Filminstitutets tidigare förändringar av stödgivningen med anledning av coronaviruset.


För frågor, kontakta:
 

Kristin Engstedt, chef distribution & visning

kristin.engstedt@filminstitutet.se 08-665 12 95

Helena Simonsson, lanseringskonsulent 

helena.simonsson@filminstitutet.se 08-665 11 96

Skriv ut