Sissela Ben i Sune vs Sune
Sissela Ben i Sune vs Sune, en film som många svenskar har sett på vod.

Fortsatt ökat filmtittande på vod

Analys och statistik

Redan innan Corona-krisen sågs nästan hälften av alla långfilmer i Sverige på vod-tjänster. De senaste åren har framförallt svod ökat, medan tittandet på tvod ligger kvar på samma nivå som för fem år sen.

Filminstitutets undersökningar visar att digitala abonnemangstjänsters (svod) andel av det totala tittandet på långfilm i Sverige har ökat från 18 till 27 procent sedan 2015. Enligt data från MMS är det framförallt tjänsterna Netflix och Viaplay som står bakom denna ökning. Samtidigt har andelen för digital hyr- och köpfilm (tvod) legat still på fyra procent. Illegala webbplatser har minskat från 13 till 6 procent, medan annonsfinansierade och public service-tjänster (avod/fvod) har ökat från 14 till 16 procent.

Digitala visningsfönsters andel av totalt filmtittande 2015-2019

Vod1.PNG

Samma mönster finns sett till hur stor andel av befolkningen som ser film digitalt varje månad. Även här har svod och avod/fvod ökat medan illegala webbplatser har minskat.

Andel av befolkningen som såg film på vod varje månad 2015 och 2019

vod2.PNG

Att illegala webbplatser har minskat behöver dock inte betyda att konsumtionen av illegalt innehåll har upphört. Det finns en svårighet förknippad med att mäta illegalt filmtittande, då väletablerade avod-tjänster som Youtube, som står för en stor del av avod-tittandet enligt MMS, innehåller illegalt uppladdat innehåll. Avod/fvod-tjänster har ökat i samma takt som illegala webbplatser har minskat i räckvidd och det är möjligt att det har skett en förflyttning av illegal konsumtion snarare än minskning. Det är ovanligt med legalt uppladdade långfilmer på Youtubes avod-tjänst, samtidigt som långfilm är det som Filminstitutets mätningar omfattar.

Andel som såg film på tvod varje månad 2015 och 2019 per åldersgrupp

vod3.PNG

Filmtittandet på tvod har inte ökat totalt sett, men andelen unga som ser film i detta visningsfönster varje månad har ökat, från 12 procent 2015 till 17 procent 2019. Enskilda tvod-tjänster har också vittnat om att de vuxit, vilket möjligen är en effekt av en ökad marknadskoncentration inom svensk tvod.

Andel av tittarna som såg ny svensk film* först i olika fönster 2015-2019

vod4.PNG

*Svenska filmer som är tillgängliga på vod/dvd och cirka ett år gamla, och som haft minst 35 000 biobesök.

Trenden är densamma sett till var publiken ser nya svenska filmer. Även här är den tydligaste förändringen att vod ökar. Andelen för vod skiljer sig dock fortfarande mellan olika titlar. Av de filmer som undersöktes 2019 var Sune vs Sune, Den blomstertid nu kommer och Unga Astrid de som i högst grad sågs först på vod. Andelen för bio är oförändrad under perioden. Fortfarande är bio det vanligaste visningsfönstret för ny svensk film. Det har med andra ord inte blivit vanligare att publiken väntar med att se svenska filmer tills de kommer till “hemmabion”.

Försäljning av fysisk köpfilm 2015-2019, antal enheter

vod5.PNG

Källa: GfK Sverige AB Growth from Knowledge.

Andelen av det totala filmtittandet som har skett via fysisk köpfilm minskade från fem till fyra procent 2019 jämfört med 2018, men i övrigt har denna andel varit konstant under hela perioden. Samtidigt har det skett en kraftig nedgång i antal sålda dvd och blu-ray under perioden. Totalt har sålda enheter minskat med 66 procent sedan 2015. Denna skillnad mellan försäljning och tittande kan förklaras av att fysiska köpfilmer kan ha ett långt liv efter försäljningstillfället. Av det som ändå säljs är en ökande andel blu-ray. Andelen av totalen som utgjordes av blu-ray var 16 procent 2015 och 30 procent 2019.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger framförallt på data från en publikundersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Filminstitutet hösten 2019. Undersökningen omfattade 3 194 personer mellan 15 och 74 år. Filminstitutet genomför årligen publikundersökningar som ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut