Ur: Parasit
Ur: Parasit. Foto: TriArt Film.

I vilka länder går flest på bio?

Analys och statistik

Sydkorea är det land där biogåendet är som störst och i Egypten är det lägst. I majoriteten av de länder som Filminstitutet har undersökt drar internationella filmer mer publik än inhemska. Undantaget är USA och Sydkorea som har högt biogående även på inhemska titlar.

Den här analysen tittar närmare på hur biobesöken sett ut runtom i världen under 2019. Den kommer att beröra biobesök per capita, marknadsandel inhemsk film och besök per capita på inhemska filmer. Underlaget till analysen berör 69 länder.

Sydkoreaner går mest på bio

Sydkorea är det land med flest biobesök per capita sett till samtliga biobesök, med i snitt 4,2 besök per person. 2019 var ett rekordår för biograferna i Sydkorea, med nästan 227 miljoner sålda biobiljetter. Den största filmen det året var en inhemsk film, Extreme Job följt av Avangers: Endgame. Men också oscarsvinnaren Parasit hade premiär under året och drog över 10 miljoner besök och var en av topp fem filmer med flest besök det året. Island hamnar på andra plats med 3,5 biobesök per person och år. Majoriteten av dessa besök görs dock på internationell film, då biobesöken per capita för inhemsk film bara är 0,1 per person och år. Efter Island är det USA som är det land där flest personer går på bio, 3,4 biobesök per år och person i snitt. Sverige hamnar på en 24:e plats bland medräknade länder, med 1,6 biobesök per person. Medianen för alla länderna var 1,5 och medelvärdet låg också på 1,5 besök. Minst antal biobesök per invånare är det i Egypten och Marocko, med bara 0,1 besök per person och år på all film som går på bio.

Flest biobesök per capita alla filmer på bio

Biobesök1.PNG

Iran har störst inhemsk filmproduktion på bio

Hur stor marknadsandel inhemsk film har skiljer sig markant i länderna. Iran är det land med högst inhemsk marknadsandel, där över 95 procent av besöken är till filmer gjorda i Iran. Biobesöken i Iran är 0,3 per person och år och nästan samtliga besök är på inhemsk film. Lägst marknadsandel har Bosnien-Hercegovina med 0,2 producent egen filmproduktion. Därmed ser besöken ut att främst vara på internationella titlar, då biobesöken per år är 0,3 för samtliga filmer men 0,0 för inhemska titlar. Sverige hamnar på 30:e plats, med en marknadsandel på 13,2 procent, en plats som delas med Hong Kong. Däremot går Hong Kong-bor oftare på bio än svenskar, 3,2 gånger per år och person (mot Sveriges 1,6).

Sett till alla de undersökta länderna finns det ingen korrelation mellan biobesök per capita och inhemsk marknadsandel. En hög marknadsandel sammanfaller i flera fall med ett lågt antal biobesök. Därmed säger inte marknadsandelen så mycket om det faktiska intresset för att se inhemsk film på bio.

Högst marknadsandel inhemsk film

Biobesök2.PNG

Biobesök görs i störst utsträckning på annan film än inhemsk

Ett relevant mått är istället hur många biobesök i snitt som befolkningen faktiskt gör på inhemsk film. Flest biobesök per capita på inhemsk film har USA med 3,1 besök per person och år. Att besöken för alla filmer i USA är 3,4 besök per person och år visar på att en majoritet av de som går på bio i USA ser amerikanska filmer. USA:s egen marknadsandel är 92,5 procent. Därifrån är hoppet ganska stort till övriga länder, där det egentligen bara är Sydkorea som ligger över två besök per capita för inhemsk film.

Storbritannien ligger relativt högt gällande besök per capita på inhemsk film, med 1,2 besök per person och år, medan besöken för all film ligger på 2,6 besök per person och år. Att USA och Storbritannien har en hög andel biobesök på inhemska filmer är kanske inte så oväntat, givet att mycket av den importerade filmen runtom i världen kommer från just dessa länder.

Majoriteten av de övriga länderna i analysen hamnar under ett biobesök per person och år för inhemsk film. Det innebär att majoriteten av den film som konsumeras i dessa länder är annan än inhemsk. Sverige ligger på 0,2 besök per år och person på svensk film, vilket är något högre jämfört med medianen för alla länderna (0,1).

Utöver USA och Storbritannien, är det främst i Sydkorea som inhemsk film har lyckats locka befolkningen till biografer. Sydkorea, som hade flest biobesök gällande all film, har en inhemsk marknadsandel på 51 procent och snittet för biobesök på inhemsk film är 2,1 per år och person. Sydkorea är därmed ett land som kan vara värt att studera närmare. Till viss del gäller det också Frankrike, Indien och Japan.

Flest biobesök per capita inhemsk film

Biobesök3.PNG

Topp 20 filmer baserat på intäkter globalt 2019

De filmer som globalt drog in mest pengar var Avenger: Endgame och The Lion King, båda Walt Disney-produktioner. Samtliga filmer på topp 20 är amerikanska produktioner eller samproduktioner.

Biobesök4.PNG

Text och analys: Sara Karlsson

Denna analys bygger på data från European Audiovisual Observatory.

Skriv ut