Filmhuset exteriör dag

Med anledning av det nya coronaviruset

På denna sida informerar vi om specifika nyheter gällande våra publika verksamheter i relation till det nya coronaviruset. För övrigt följer Filminstitutet Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information in English below.

Om du behöver besöka Filmhuset vill vi be dig att särskilt iaktta följande försiktighetsåtgärder, för att i möjligast mån begränsa den smittspridning som råder.

  1. Om du upplever symptom såsom förkylningskänsla, andningssvårigheter eller feber, ber vi dig att inte besöka oss i dag utan i stället kontakta 1177 för vidare vägledning.
  1. Tvätta händerna en extra gång med tvål när du besöker någon av våra toaletter, minst 20 sekunder. Använd gärna handsprit där det finns tillgängligt.
  1. Var sparsam med fysisk kontakt när du hälsar, även om vi vet att det är trevligt att skaka hand.

Tack!

Ps. För fler tips om hur du kan skydda dig och andra, besök Folkhälsomyndigheten.

Cinemateket Stockholm

Cinematekets visningar är inställda t.o.m. 14 april, till att börja med.
Läs mer om förmånskort och förköpta biljetter.

Biblioteket i Filmhuset

Biblioteket håller stängt t.o.m. 14 april, till att börja med.
Läs mer om förlängning och återlämning av lån.

Filmhusets biografer är stängda t.o.m. 14 april.

 

Information in English:

If you need to visit the Film House/the Swedish Film Institute, we kindly ask you to pay attention to the following precautions, to minimize the possible spread of the new Corona virus.

  1. If you experience symptoms such as coughing, fever or difficulty breathing, please do not visit us today. If needed, contact 1177 for further guidance.
  1. Wash your hands thoroughly with soap for at least 20 seconds when you visit one of our restrooms. Please use alcohol-based hand rub where available.
  1. It is nice to shake hands but try to avoid physical contact when greeting other people.

For more advice on how to protect yourself and others, visit www.folkhalsomyndigheten.se  

Thank you!

The Film House Library and the Cinematheque are closed until 15 April.

Skriv ut