Hanna Ardehn i Störst av allt
Hanna Ardehn i Störst av allt. Foto: Nikola Predovic, Netflix

Så många svenskar har sett Störst av allt på Netflix

Analys och statistik

Den första svenska Netflix-produktionen Störst av allt har beskrivits som en framgång bland unga tittare. Mot bakgrund av vod-tjänsters ökade betydelse och att unga generellt är mindre positiva till svensk film har Filminstitutet undersökt hur många som har sett serien i Sverige.

Filminstitutet har under flera år samlat in data om vilka som ser aktuella svenska filmer. Därmed finns en databas som kan användas för att förstå marknaden och publiken. Störst av allt är den första serien som har undersökts med samma metod. Anledningen till att Filminstituteten har undersökt serien är att det är den första svenska Netflix-produktionen samtidigt som den har beskrivits som en framgång bland unga tittare – en grupp som konsumerar mycket film men generellt är mindre positiv till svensk film. Svod-tjänster står för en allt större del av filmtittandet, och Netflix är den största tjänsten mätt i antal svenska användare. Att tillgången till statistik över vad publiken ser på vod-tjänster är begränsad är också ett skäl till undersökningen. Serien är producerad av FLX för Netflix och hade premiär den 5 april 2019. Filminstitutet undersökte konsumtion av serien mellan 25 oktober och 11 november 2019.

Drygt en fjärdedel av filmtittarna har sett serien

Generellt bland svenska filmtittare mellan 15 och 74 år har 27 procent sett Störst av allt, vilket motsvarar 1,9 miljoner personer. Det är jämförbart med hur många som har sett några av de populäraste svenska filmerna de senaste åren. Exempelvis hade Solsidan (långfilmen) setts av 28 procent av filmtittarna när den undersöktes knappt ett år efter biopremiären.

Andel av svenska filmtittare* som har sett Störst av allt och jämförbara svenska långfilmer

Diagram 1.PNG

* Personer som ser på långfilm minst en gång per år.

En tydlig ungdomspublik

Hur många som har sett Störst av allt skiljer sig mellan olika åldersgrupper och unga har sett den i betydligt högre grad än äldre. Av långfilmerna i diagrammet ovan har även Solsidan och Snabba Cash – Livet deluxe setts av filmtittare mellan 15 och 29 år i högre grad än andra. Men skillnaden mellan yngre och äldre är ännu större vad gäller Störst av allt. Netflix-serien har setts av 47 procent av filmtittarna mellan 15 och 29 år, vilket kan jämföras med 33 procent för Solsidan och 35 procent för Snabba cash – Livet deluxe. Å andra sidan är den en högre andel av filmtittare mellan 55 och 74 år som har sett Solsidan (21 procent) och Snabba Cash – Livet deluxe (19 procent) än som har sett Störst av allt (12 procent).

Andel av filmtittare i olika åldrar som har sett Störst av allt

Diagram 2.PNG

Av de 69 filmer som har ingått i undersökningarna är det enbart Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann som har setts av lika hög andel 15–29-åringar som Störst av allt. Samtidigt var denna films publik mer jämt fördelad över flera åldersgrupper, och andelen av alla tittare som har sett den var betydligt högre (48 procent).

Varför valde tittarna att se Störst av allt?

Undersökningen innehåll också en fråga om varför de som har sett Störst av allt valde att se serien. Det vanligaste svaret var att de hade hört positiva omdömen om serien från vänner, familj och kolleger. Många uppgav också att de hade påverkats av reklam för serien på Netflix. Däremot var det relativt få som svarade att de har sett serien på grund av boken som den bygger på.

Andel av tittarna som valde att se serien av olika orsaker

Diagram 3.PNG

Särskilt viktigt för de 15–29-åringar som har sett serien var att de hört positiva omdömen om serien från vänner, familj och kollegor, att de hört eller läst positiva omdömen om serien i sociala medier och att de sett reklam för serien på andra ställen än Netflix, till exempel utomhus. Samtidigt var det ännu färre som såg serien på grund av boken bland de unga tittarna.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från en publikundersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Filminstitutet hösten 2019. Undersökningen omfattade 3 000 personer mellan 15 och 74 år som ser på långfilm minst en gång per år. Filminstitutet genomför årligen publikundersökningar som ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut