Bild från filmen Tenet
Tenet är hittills den tredje mest inkomstbringande filmen globalt i år. Foto: SF Studios/Warner Bros. Pictures

Så väljer publiken biofilm

Analys och statistik

Många svenska biografer har öppnat igen och ett stort antal svenska filmer går upp på bio i höst. Men hur väljer publiken vilken film de ska se på bio? Detta har Filminstitutet undersökt.

De globala biljettintäkterna för amerikanska Tenet och kinesiska The Eight Hundred visar att biografen fortfarande är viktig både för publiken och filmindustrin, trots alla begränsningar orsakade av covid-19. The Eight Hundred, som hade premiär i slutet av augusti, har till exempel spelat in 441 miljoner dollar enbart i Kina. Det rådande läget i Sverige med ett begränsat utbud av nya amerikanska storfilmer skapar både möjligheter och utmaningar. Filminstitutet har undersökt hur publiken väljer att se filmer på bio, något som var en aktuell fråga även innan Corona-krisen. Undersökningen genomfördes i slutet av 2019 och denna analys visar således hur det ser ut i ett normalläge, eventuella förändringar i publikens beteende har inte undersökts.

Är första steget filmen eller biografen?

Vad kommer först? Valet att gå på bio eller valet av en viss film? För de flesta i undersökningen är det tydligt att valet av filmen kommer först.

Andel av publiken som instämmer i följande påståenden

Beslutsprocess1.png

Men 16 procent av filmpubliken svarar tvärtom att valet att gå på bio kommer först. Även om detta är en minoritet sett till hela befolkningen, så rör det sig om ett stort antal personer och ett stort antal potentiella biobesökare. Andelen är signifikant högre bland personer mellan 15 och 29 år (21 procent) och signifikant lägre bland personer mellan 55 och 74 år (9 procent). Den är också högre bland personer som går på bio minst en gång i kvartalet (20 procent).

Vilka marknadsföringskanaler?

Undersökningen innehöll också en fråga om vad som påverkar publiken mest i valet av biofilm. Svaren visar att samtal med vänner, kolleger och familj är den överlägset viktigaste i valet. I synnerhet gäller det för kvinnor. Filmtrailers på internet och i sociala medier är den näst viktigaste kanalen. Denna kanal är särskilt viktig för 15–29-åringar samt boende i norra Sverige och i småstäder.

Andel av publiken som väljer biofilm efter…

Beslutsprocess2.png

Att välja bland de filmer som erbjuds på biografen är det tredje viktigaste alternativet. Sett specifikt till de som går på bio minst en gång i kvartalet väljer 26 procent på detta sätt, medan andelen är signifikant lägre bland de som går på bio mer sällan. De mest frekventa biobesökarna påverkas också mer än andra av det som syns på biografers hemsidor och filmtrailers som visas på bio.

Recensioner i tidningar är en ungefär lika viktig kanal som recensioner på filmsajter/bloggar. Men recensioner i tidningar är en särskilt viktig kanal för personer som har sett de svenska filmer som ingick i undersökningen.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från en publikundersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Filminstitutet hösten 2019. Undersökningen omfattade 3 000 personer mellan 15 och 74 år som hade sett på långfilm minst en gång under det senaste året. I undersökningen ingick frågor om tio svenska filmer som var cirka ett år gamla och som beräknades ha setts av minst 70 000 personer. Filminstitutet genomför årligen publikundersökningar som ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut