En man som heter Ove
En man som heter Ove är den svenska film från 2010-talet som har setts av flest på bio. Foto: Anders Nicander/Tre Vänner Produktion AB

Svensk film under 2010-talet

Analys och statistik

Filminstitutet summerar svensk films 2010-tal. Hur många filmer var biosuccéer och hur många hyllades av kritiker?

Under 2010-talet såldes 32,8 miljoner biobiljetter för svenska filmer, vilket ger en marknadsandel för svensk film på 19,7 procent under decenniet. Det genomsnittliga betygsindexet (för förklaring se länk nedan) var 2,99 för svenska filmer under perioden, högre än snittet för utländska filmer (2,90). För filmer med produktionsstöd från Filminstitutet var betygsnittet 3,13.

54 biosuccéer

Under decenniet hade 54 av de svenska premiärfilmerna mer än 200 000 biobesök, drygt fem i snitt per år. 51 av dessa har fått produktionsstöd från Filminstitutet.

Svensk films andel av biobesöken 2010–2019

Diagram 1.png

Marknadsandelen, och besöken till svensk film, var högre under första halvan av årtiondet. Framförallt sticker åren 2013 och 2014 ut. Den höga marknadsandelen dessa år förklaras av att ett relativt stort antal populära filmer hade premiär antingen då eller i slutet av 2012. Exempel på detta är Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Monica Z, Sune på Bilsemester, Sune i Grekland, Bamse och tjuvstaden och Sune i fjällen.

Antal svenska filmer med 200 000 biobesök eller mer per premiärår

Diagram 2.PNG

*Siffran för 2019 är ett estimat.

Det finns ett tydligt samband mellan antalet premiärsatta filmer som nått 200 000 biobesök eller mer och marknadsandelen ett visst år. Trots att de flesta besöken till En man som heter Ove – den mest sedda svenska filmen sedan 1980 – skedde under 2016 hade detta år den näst lägsta marknadsandelen under perioden. Det kan förklaras av att det bara var tre av premiärerna 2016 som hade 200 000 besök eller fler. På samma sätt kan den låga marknadsandelen 2019 förklaras av att få filmer med en publik över 200 000 hade premiär detta år.

84 kritikerhyllade filmer

Av de svenska filmer som hade premiär under 20-talet hade 84 mer än 3,5 i betygsindex, mer än åtta i snitt per år. 81 av dessa hade fått produktionsstöd från Filminstitutet. Åtta filmer hade både betygindex över 3,5 och mer än 200 000 biobesök: Bamse och tjuvstaden, Borg, Himlen är oskyldigt blå, Känn ingen sorg, Mig äger ingen, Monica Z, Palme och Svinalängorna. Samtliga filmer har fått produktionsstöd från Filminstitutet.

Antal svenska filmer med över 3,5 i betygsindex 2010-2019

Diagram 3.PNG

Till skillnad från biobesöken låg betygen från svenska kritiker på en stabil nivå runt 3 av 5 under hela decenniet. Det bästa året var 2017 vilket kan förklaras av ovanligt många kritikerhyllade filmer, men också av att Sameblod, som fick det högsta betygsnittet under perioden, hade premiär detta år. Även 2015 bidrog ett stort antal kritikerhyllade filmer, såsom Tjuvheder och Jag är Ingrid, till att 2015 hade det näst högsta betygssnittet.

Genomsnittligt betygsindex för svensk långfilm 2010-2019

Diagram 4.PNG

Svenska komedier populära

Trots att konkurrensen från andra filmer är som störst under biografernas högsäsong lyckades svenska filmer nå en storpublik under decenniets alla jular. Elva decemberpremiärer under årtiondet har lockat mer än 400 000 besökare och tre lockade över en miljon. Svenska komedier var populära under decenniet. Topplistan över de mest sedda svenska filmerna från 2010-talet domineras av komedier och tolv svenska komedier med premiär under 2010-talet har nått över 400 000 besök. Det var ingen av de mest sedda filmerna som också fanns med på listan över de bästa betygsnitten, men bland de mest sedda var En man som heter Ove både den med flest besök och den med högst betygsnitt.

Topp 10 premiärsatta svenska filmer 2010–2019 efter antal biobesök*

Tabell 1.png

*Samtliga filmer har fått produktionsstöd från Filminstitutet.

De bästa betygen gick till drama och dokumentär. Topplistan över de svenska filmer med högst betygsnittet under 2010-talet består nästan helt av drama- och dokumentärfilmer, och 77 av filmerna med mer än 3,5 i betygsindex var dramafilmer eller dokumentärer.

Topp 10 premiärsatta svenska filmer 2010–2019 efter betygsindex*

Tabell 2.png

*Samtliga filmer har fått produktionsstöd från Filminstitutet.
**Även Palme (2012) och The Square (2017) hade 4,08 i betygsindex.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger delvis på data från Sveriges Biografägareförbund.

Skriv ut